نقش سواد رسانه‌ای در توسعة انسانی: مطالعة موردی کتاب( سیاست‌های اجرایی سازمان صداوسیما و سند تحول وزارت آموزش‌وپرورش/ نوشته : حسن بشیر و رامین چابکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شاخص توسعة انسانی یک شاخص ترکیبی است که سه بُعد اساسی زندگی، یعنی دسترسی به امکانات لازم برای کسب دانش، برخورداری از یک عمر طولانی و زندگی سالم و رسیدن به سطح استاندارد زندگی را اندازه‌گیری می‌‌کند. این شاخص، همه‌‌ساله از سوی برنامة توسعة سازمان ملل متحد منتشر شده، به مرور زمان مورد جرح و تعدیل قرار گرفته و اینک به‌عنوان یک شاخص مقبول بین‌المللی برای سنجش توسعه‌یافتگی جوامع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. رویکرد توسعة انسانی مصرف کالاها و خدمات را تنها یکی از عناصر زندگی بهتر می‏داند و برآوردن نیازهای روحی و گسترش ظرفیت‏های ذهنی را عنصر دیگر زندگی‏ بهتر به‏شمار می‏آورد که از طریق پرورش قوای ذهنی به‏ویژه با آموزش حاصل می‏شود. امروزه، دیگر کسانى که تنها از سواد به‌معنای توانایى خواندن و نوشتن برخوردارند، باسواد به‏شمار نمى‏روند، بلکه کسانى باسوادند که از نظر شناخت و کاربرد فناوری‌های نوین ارتباطى و اطلاعاتى توانمند باشند و بتوانند از میان انبوه پیام‌ها در بازار پیام دست به انتخاب بزنند. بر همین اساس در این تحقیق بر آن شدیم تا برای تبیین نقش سـواد رسـانه‌ای در توسعة انسانی جمهوری اسلامی ‌بر اساس روش پژوهش اسنادی‌ـ تحلیلی، مروری بر سیاست‌های دو نهاد مهم وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان صداوسیما در مقوله سواد رسانه‌ای داشته باشیم و در مرحلة بعد به تحلیل نسبت این سیاست‌ها با توسعة انسانی بپردازیم. نتایج تحلیل نشان می‌دهد که حجم سیاست‌های این دو نهاد در حوزة سواد رسانه‌ای بسیار محدود است و در سیاست‌های موجود دو نهاد مذکور نگرش فرایندی به آموزش سواد رسانه‌ای مشاهده نمی‌شود. همچنین با بررسی سیاست‌های اجرایی سازمان صداوسیما متوجه می‌شویم که نگاه توسعه‌محور نسبت به مقولة سواد رسانه‌ای در این سیاست‌ها وجود ندارد

کلیدواژه‌ها