بررسی نقش رسانه در نظام تربیتی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش: تأکید بر ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای/ نوشته : شهناز هاشمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش با الهام از اسناد بالادستی و توجه به چشم‌انداز و اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ‌ایران،‌ چشم‌انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق 1404 هجری شمسی را تبیین کرده‌است. یکی از ابعاد مورد توجه در سند، نقش رسانه‌ها در تعلیم و تربیت است. درواقع در مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی‌ و عمومی ‌جمهوری اسلامی ‌ایران، رسانه در کنار نظام آموزش‌و‌پرورش، خانواده و نهادهای غیردولتی به‌عنوان یکی از چهار رکن محسوب می‌شود. با توجه به اینکه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های رسانه‌ها به‌گونه‌ای است که فرصت‌ها و تهدیداتی را در امر تربیت فراهم می‌سازد، این مقاله با استخراج و تأمل بر بندهای مرتبط با رسانه‌ها به دسته‌بندی آنها و بررسی ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای برای نیل به اهداف متعالی سند تحول پرداخته‌است. به‌عبارت دیگر در این مطالعه اسنادی نشان داده شده‌است که تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در حوزه رسانه‌ها در گرو تدوین برنامه‌ای منسجم برای آموزش سواد رسانه‌ای در سطوح مختلف مدارس است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Media Role in Educational System of Document on Fundamental Reforms in Education: Emphasis on Necessity of Media Literacy Education

چکیده [English]

The Document on Fundamental Reforms in Education has explained the prospects and objectives of education in the 2025 Vision, inspired by the upstream documents and attention to strategic prospects and objectives of the Islamic Republic of Iran. One of the dimensions paid attention to in this document is the role of media in education. In fact, the media beside education, family and non-government institutions are considered the fourth pillar in the official and public theoretical bases of fundamental reforms in education of the Islamic Republic of Iran. Since the capabilities and potentials of media provide opportunities and threats for education, this paper after extracting and reviewing paragraphs related to the media, has categorized them and examined the necessity of teaching media literacy to achieve the high objectives of the fundamental reform document. In other words, this documentation study has indicated that achievement of the objectives of the document on fundamental reforms in education in the field of media depends on formulation of a coherent plan for teaching media literacy at various school levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • document on fundamental reforms
  • Media Literacy