بررسی تطبیقی جایگاه محصولات فرهنگی در بیـن برنـدهای برتـر تبلیغـاتـی با تأکید بر سند چشم‌انداز 1404/ نوشته : محمد صحفی و ایرج قره داغی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی جایگاه کالاها و محصولات فرهنگی در بین شرکت‌ها و برندهای برتر از نظر بودجة تبلیغاتی با تکیه بر جداول هزینه‌های تبلیغاتی و جداول شرکت‌های برتر است که بر اساس رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی با توجه به سیاست‌های کلی قانون برنامة پنجم توسعه در حوزة فرهنگ صورت گرفته‌است.
چارچوب نظری این تحقیق، تلفیقی از نظریات منتقدان مطالعات فرهنگی در خصوص اقتصاد فرهنگ و صنعت فرهنگ با تمرکز بر تبلیغات تجاری و نیز اهمیت برندینگ در فرهنگ و هویت جامعه از منظر دیوید آکر از صاحب‌نظران  برند در عرصة بین‌المللی است.
در این پژوهش، تلفیقی از روش‌های تحقیق پیمایشی، اسنادی و تحلیل محتوای جداول هزینه‌های تبلیغات به‌کار گرفته شده‌است.
نتایج حاصل دراین زمینه شامل جداول 10 شرکت برتر از نظر بودجة تبلیغاتی و شرکت‌های برتر ایرانی از نظر میزان فروش (رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی) نشان می‌دهد:
 —شرکت‌های برتر ایرانی و شرکت‌های برتر از نظر بودجة تبلیغاتی، در طول سال‌های 1390 تا 1392، جایگاه بسیار نازلی برای کالاها و محصولات فرهنگی قائل بوده‌اند.
 —بیشترین تبلیغات به مؤسسات مالی و بانک‌ها، شرکت‌های خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و لوازم خانگی و مواد غذایی از نظر بودجه و نیز تعداد و تکرار اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها