بررسی تطبیقی جایگاه محصولات فرهنگی در بیـن برنـدهای برتـر تبلیغـاتـی با تأکید بر سند چشم‌انداز 1404/ نوشته : محمد صحفی و ایرج قره داغی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی جایگاه کالاها و محصولات فرهنگی در بین شرکت‌ها و برندهای برتر از نظر بودجة تبلیغاتی با تکیه بر جداول هزینه‌های تبلیغاتی و جداول شرکت‌های برتر است که بر اساس رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی با توجه به سیاست‌های کلی قانون برنامة پنجم توسعه در حوزة فرهنگ صورت گرفته‌است.
چارچوب نظری این تحقیق، تلفیقی از نظریات منتقدان مطالعات فرهنگی در خصوص اقتصاد فرهنگ و صنعت فرهنگ با تمرکز بر تبلیغات تجاری و نیز اهمیت برندینگ در فرهنگ و هویت جامعه از منظر دیوید آکر از صاحب‌نظران  برند در عرصة بین‌المللی است.
در این پژوهش، تلفیقی از روش‌های تحقیق پیمایشی، اسنادی و تحلیل محتوای جداول هزینه‌های تبلیغات به‌کار گرفته شده‌است.
نتایج حاصل دراین زمینه شامل جداول 10 شرکت برتر از نظر بودجة تبلیغاتی و شرکت‌های برتر ایرانی از نظر میزان فروش (رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی) نشان می‌دهد:
 —شرکت‌های برتر ایرانی و شرکت‌های برتر از نظر بودجة تبلیغاتی، در طول سال‌های 1390 تا 1392، جایگاه بسیار نازلی برای کالاها و محصولات فرهنگی قائل بوده‌اند.
 —بیشترین تبلیغات به مؤسسات مالی و بانک‌ها، شرکت‌های خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و لوازم خانگی و مواد غذایی از نظر بودجه و نیز تعداد و تکرار اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Review of Status of Cultural Products in Top Advertising Brands with Emphasis on 2025 Vision Plan

چکیده [English]

The objective of this study is to review comparatively the status in top companies and brands of cultural products and goods from the viewpoint of advertising budget with emphasis on tables of the advertising expenses and of top companies on the basis of ranking of the Industrial Management Institute with respect to the general policies of the Fifth Development Plan in cultural field. The theoretical framework of this research is a combination of the viewpoints of critics of cultural studies in the field of economy of culture and culture industry with focus on commercial advertising and on the importance of branding in culture and identity of the society from the viewpoint of David Aker, a pundit in the field of branding at international level. In this study a combination of methods including survey, documentation and content analysis of tables of advertising expenses has been used. The findings of the research, including 10 top companies in terms of advertising budget and top Iranian companies in terms of sale amount (rankings of Industrial Management Institute), show:
Top Iranian companies and top companies in terms of advertising budget have considered a very low position for cultural goods and products in the years between 2011 and 2013.
Most of the advertising is related to financial institutions and banks, communicative and information technological services companies, household appliances and foodstuff from the viewpoint of budget, number and recurrence

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fifth development plan
  • culture
  • cultural principles and policies
  • commercial advertisement
  • top brands
  • cultural goods and products