رسانة موسیقی و جوانان ایرانی؛ با تمرکز بر موسیقی در تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان/ نوشته : عبدالله بیچرانلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقالۀ پیش رو با اشاره به تعریفی از موسیقی، اهمیت و جایگاه رسانۀ موسیقی را در فضای نوین رسانه­ای که در آن رسانه­های نوین به‌ویژه رسانه­های تحت وب جایگاه ویژه­ای یافته­اند و شبکه­های تلویزیونی ماهواره­ای، به‌ویژه تلویزیون­های فارسی‌زبان گسترش زیادی یافته­اند، تببین می­کند. برخی از مهم‌ترین بازیگرانی که در این عرصه در کشورمان تأثیرگذارند و فعالیت آن‌ها به‌ویژه در دهۀ اخیر بر تولیدات موسیقیایی و فضای موسیقی و نیز چگونگی توجه مخاطبان جوان به موسیقی مؤثر بوده‌است، معرفی و نقش هر یک از آن‌ها و جایگاه آن‌ها از دهۀ 1380 تا امروز تحلیل و ارزیابی شده‌است. از مهم‌ترین نقش‌آفرینان در این عرصه، شبکه‌های تلویزیونی ماهواره­ای فارسی‌زبان هستند که تمرکز عمدۀ این مقاله بر آن‌هاست. از این رو برجسته‌ترین برنامه‌های این شبکه­ها که بر موسیقی متمرکزند و در سال­های اخیر مورد توجه بسیاری از مخاطبان قرار گرفته‌اند، تحلیل و ارزیابی می­شوند. در پایان برخی راهکارها و پیشنهادهایی برای سیاست‌گذاران و مدیران فرهنگی ارائه شده­اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Music and Iranian Youth: Focus on Music at Persian Language Satellite TV Channels

چکیده [English]

This paper gives a definition of music and explains the importance and status of music as a medium in the new media atmosphere where new media especially web based media have gained special status and satellite TV channels especially Persian language ones have expanded considerably. Some of the most important players-- who have been effective in this field in the country and whose activities have influenced music production and atmosphere and  who have affected the way the young audience pays attention to music especially in the recent decade - will be introduced and their role and status will be analysed and evaluated since 2001 until now. Among the most important players in this field are the Persian language satellite TV channels/networks on which this paper focuses mainly.  Therefore, the most prominent programs of these networks, which are focussed on music and have been paid attention to greatly by the audience in recent years, will be analysed and evaluated. In conclusion some proposals are offered to policy makers and cultural administrators

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music
  • Media
  • audience
  • Satellite TV