دیپلماسی رسانه‌ای؛ چـالش‌ها و تعـاملات رسانه‌ها و دستگاه‌های دیپلماتیک/ نوشته :رها خرازی آذر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقالة حاضر برگرفته از پژوهشی با هدف بررسی نتایج حاصل از مطالعات چالش‌ها و تعاملات دیپلماسی و رسانه‌ها و تأثیرات متقابل آن‌ها ‌است. و به‌دنبال گشودن دریچه‌ای به آن بخش از گفتمان ”دیپلماسی رسانه‌ای“ است که تا به امروز مورد مطالعه قرار گرفته و به برخی جوانب گستردة دیپلماسی رسانه‌ای امکان شناخته‌شدن داده‌است.
مقالة پیش‌رو ضمن بیان اهم تأثیرات محیط هوشمند نوین رسانه‌ای بر دیپلماسی و سیاست خارجی، به مباحثی چون تأثیرات متقابل رسانه‌ها و دستگاه‌های دیپلماسی و سیاست خارجی، چالش‌های حضور رسانه‌ها در عرصه‌های دیپلماتیک، سیاست‌ خارجی و روابط بین‌الملل، اخراج رسانه‌ها از مذاکرات دیپلماتیک و بالعکس، امکان بهره‌گیری از رسانه‌ها به‌منظور پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک پرداخته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media Diplomacy: Challenges and Interactions of Media and Diplomatic

چکیده [English]

This paper is taken from a research conducted with the aim of reviewing findings of studies on challenges and interactions of diplomacy and media and their reciprocal effects. It will try to open the door to that section of “media diplomacy” dialogue, which has been studied so far and has made possible recognition of some wide-ranging aspects of media diplomacy. The paper mentions the important effects of new smart media atmosphere on diplomacy and foreign policy. It also reviews reciprocal effects of the media, diplomatic machines and foreign policy as well as challenges of presence at diplomatic, foreign policy and international relations arenas of the media, expulsion of media from diplomatic talks and vice-versa, and the possibility of utilization of media to advance diplomatic talks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media diplomacy
  • international relations new paradigm
  • new smart media atmosphere
  • diplomatic talks
  • challenges and interactions of diplomats and media
  • behind closed-door diplomacy