آسیب‌شناسی اطلاع‌رسانی خدمات دولت در رسانه‌ها از منظر خبرنگاران و مسئولان روابط‌عمومی/ نوشته : مهدخت بروجردی علوی و صفورا بیگنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در زمانه‌ای که به عصر انفجار اطلاعات مشهور است، دولت‌ها با استفاده از ظرفیت رسانه و پیش‌گرفتن روش‌های اطلاع‌رسانی مناسب میتوانند ارتباط خود را با مردم بهبود بخشیده و با ترسیم خط‌مشی مناسب ارتباطی ضمن ایجاد ارتباط دوسویه با مخاطبان، مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف را افزایش داده و همراهی بیش از پیش آنان را رقم بزنند.
این مقاله برگرفته از پژوهشی است که با هدف شناسایی آسیب‌های اطلاع‌رسانی خدمات دولت از منظر مسئولان روابط‌عمومی و خبرنگاران با روش Q انجام شده‌است.
جامعة آماری این پژوهش را مدیران کل روابط‌عمومی‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی و خبرنگاران حوزة دولت خبرگزاری‌ها تشکیل می‌دهند. 30 نفر از مسئولان روابط‌عمومی دولت در سطح مدیرکل وزارتخانه‌ها و نهادهای زیرمجموعه دولت به شکل تمام‌شمار و 30 نفر از خبرنگاران فعال حوزة دولت که به شکل هدفمند انتخاب شده‌اند به پرسش‌نامة‌ مشترکی پاسخ گفتند.
بر اساس نظرات مشترک خبرنگاران و مسئولان روابط‌‌عمومی، دولت در اطلاع‌رسانی خدمات خود با مشکلاتی مواجه است که عدم توانمندی کافی کارگزاران روابط‌‌عمومی، عدم وجود خبرنگاران تخصصی در حوزه‌های مختلف، پذیرش کم دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مرتبط، پایین‌بودن سواد رسانه‌ای برخی مسئولان و ... از مهم‌ترین آسیب‌های گریبان‌گیر اطلاع‌رسانی دولت از دیدگاه مسئولان روابط‌عمومی و خبرنگاران است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Information Dissemination of Government Services in the Media from the Viewpoint of Reporters and PA Officials

چکیده [English]

At a time that is known as the information explosion age, governments can improve their relations with people by using the capacities of the media and adopting proper information dissemination techniques. By drawing up a suitable communicative policy, while creating a two-way relationship with the audience, governments can promote people’s participation in various arenas and provide for their contribution more than before. This paper is taken from a research which has been conducted with the aim of identifying the harms of information dissemination of government services from the viewpoint of public relations’ officials and reporters, using Q method. The statistical population of this research comprises director generals of public relations offices of government organizations and ministries as well as reporters covering government affairs of news agencies. Thirty government PA officials at the capacity of director generals of ministries and state-run institutions as well as 30 active reporters covering government activities were picked selectively and answered a common questionnaire. Based on the joint viewpoints of reporters and PA officials, the government is faced with problems in disseminating information concerning its services. From the viewpoint of PA officials and reporters, incompetence of PA agents, absence of specialized reporters in various fields, low admission of students at higher education level in related fields, low media literacy of some officials and… are among the most important harms involved in government information dissemination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information dissemination
  • Public Relations
  • Government