آسیب‌شناسی اطلاع‌رسانی خدمات دولت در رسانه‌ها از منظر خبرنگاران و مسئولان روابط‌عمومی/ نوشته : مهدخت بروجردی علوی و صفورا بیگنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در زمانه‌ای که به عصر انفجار اطلاعات مشهور است، دولت‌ها با استفاده از ظرفیت رسانه و پیش‌گرفتن روش‌های اطلاع‌رسانی مناسب میتوانند ارتباط خود را با مردم بهبود بخشیده و با ترسیم خط‌مشی مناسب ارتباطی ضمن ایجاد ارتباط دوسویه با مخاطبان، مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف را افزایش داده و همراهی بیش از پیش آنان را رقم بزنند.
این مقاله برگرفته از پژوهشی است که با هدف شناسایی آسیب‌های اطلاع‌رسانی خدمات دولت از منظر مسئولان روابط‌عمومی و خبرنگاران با روش Q انجام شده‌است.
جامعة آماری این پژوهش را مدیران کل روابط‌عمومی‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی و خبرنگاران حوزة دولت خبرگزاری‌ها تشکیل می‌دهند. 30 نفر از مسئولان روابط‌عمومی دولت در سطح مدیرکل وزارتخانه‌ها و نهادهای زیرمجموعه دولت به شکل تمام‌شمار و 30 نفر از خبرنگاران فعال حوزة دولت که به شکل هدفمند انتخاب شده‌اند به پرسش‌نامة‌ مشترکی پاسخ گفتند.
بر اساس نظرات مشترک خبرنگاران و مسئولان روابط‌‌عمومی، دولت در اطلاع‌رسانی خدمات خود با مشکلاتی مواجه است که عدم توانمندی کافی کارگزاران روابط‌‌عمومی، عدم وجود خبرنگاران تخصصی در حوزه‌های مختلف، پذیرش کم دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مرتبط، پایین‌بودن سواد رسانه‌ای برخی مسئولان و ... از مهم‌ترین آسیب‌های گریبان‌گیر اطلاع‌رسانی دولت از دیدگاه مسئولان روابط‌عمومی و خبرنگاران است

کلیدواژه‌ها