شبکه های اجتماعی ؛ چالش در تعریف افکار عمومی / نوشته : مجید رضاییان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برانگیختگی گروههای اجتماعی برای عمومیت‌دادن یک پدیده که تا پیش از اینترنت در قالب یک‌سویگی و با سازماندهی از پیش تعیین‌شده صورت میگرفت و رسانه‌ها ستون اصلی شکل دادن افکار عمومی بودند با آمدن شبکههای اجتماعی در تعریف ”افکار عمومی“(Public Opinion) تغییراتی حاصل شد و کاربرد تعریف قبلی از میان رفت.
افکارعمومی در دوران یک‌سویگی  رسانه‌‌ها از قضا تعریف روشن‌تری در مقایسه با امروز دارد. با آمدن جهان شیشه‌ای مک‌لوهان، رسیدن به یک تعریف تازه از افکار عمومی‌ــ به‌مثابة یک پدیده و امروز یک فرایند‌ــ دشواری‌های خاص خود را دارد. تفاوت یک‌سویگی، دوسویگی و چندسویگی محور چالش این تعریف است که با عبور از آن می‌توان به چارچوب‌های تازه برای این تعریف دست یافت.
در این مقاله سعی می‌شود با مروری بر تعاریف افکار‌عمومی از زمان پیدایش تاکنون، تأثیرات وب یک و شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان وب 2، بر تغییرات این تعاریف بررسی و چشم‌اندازی  از روند این تعریف در پیشرفت‌های  وب و به‌خصوص وب 3 ترسیم شود

کلیدواژه‌ها