مطالعه تطبیقی کارکرد رسانه‌های اجتماعی در صدا و سیما و شبکة بی‌بی‌سی فارسی/ نوشته : احسان پوری و زهرا عنایتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه رسانه‌های اجتماعی یکی از ارکان مهم و تأثیرگذار در تحولات اجتماعی محسوب می‌شوند. رسانه‌های اجتماعی که در حوزة رسانه‌های نوین جای گرفته‌اند، در برهه‌های حساس سیاسی‌ـ اجتماعی، در مقابل محدودیت ضریب نفوذ رسانه‌های سنتّی ظرفیت بالای خود را نشان داده‌اند. تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شده‌است. پژوهش‌ها نشان داده‌است که رسانه‌های اجتماعی خاستگاه تحولات بسیاری در جامعة مدنی هستند و رابطة تنگانگی میان حوزة عمومی و بدنة دولت‌ها برقرار کرده‌اند.
اهمیت نقش‌آفرینی مجریان رسانه‌های جمعی در رسانه‌های نوین اجتماعی موضوعی است که رویترز در سال 2010، در گزارش ”خبرنگاری در عصر رسانه‌های اجتماعی“ منتشر کرد. در این گزارش به رشد پدیده‌ای به نام ”شهروند خبرنگار“ و تأثیر آن بر رسانه‌های سنتّی اشاره و بر ضرورت بقا و فعال‌بودن خبرنگاران در رسانه‌های اجتماعی تأکید شد. (خبرنگاری در عصر رسانه‌های اجتماعی، 2010)
در این مقاله با بررسی همگرایی رسانة ملی و شبکة تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی با شبکة اجتماعی فیس‌بوک به‌دنبال تعیین میزان استفادة مجریان رسانة ملی و بی‌بی‌سی فارسی از ظرفیت این شبکه‌های اجتماعی در جریان‌سازی و جهت‌دهی افکار عمومی ‌بوده‌ایم. بدین سبب، میزان فعالیت مجریان شناخته‌شدة صدا و سیما و مجریان شبکة بی‌بی‌سی فارسی در بازة زمانی 17 تا 27 اردیبهشت ماه 1392، هم‌زمان با ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران مورد مطالعه قرارگرفته‌است. میزان اثرگذاری فعالبت مجریان با شاخص‌هایی چون میزان مطالب منتشرشدة مرتبط با انتخابات و نامزدهای ریاست‌جمهوری و بازخورد مخاطبان تحلیل شده‌است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، با تفاوت قابل توجهی مجریان شبکة فارسی بی‌بی‌سی نسبت به مجریان صدا و سیما از فرصت رسانه‌های اجتماعی به‌منظور تنویر افکار عمومی بهره برده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Social Media Functions at IRIB and BBC Persian TV Channel

چکیده [English]

Today social media are considered one of the important and effective pillars in social developments. Social media, which are among modern media, have shown their high capacity at sensitive political-social junctures in comparison with the restrictions of diffusion coefficient of the traditional media. Numerous research studies have been carried out in this respect. The studies have shown that social media are the cradle of many developments in the civil society and have created a close relationship between the public sphere and the government body. The importance of the role played by the mass media executives in new social media was a subject of a Reuters report entitled “Journalism in the Age of Social Media” released in 2010. The report referred to the growth of a phenomenon called “citizen journalism” and its effects on traditional media and laid emphasis on the necessity of survival and dynamism of reporters in social media (Journalism in the Age of Social Media, 2010). By reviewing convergence of the national medium (IRIB) and the BBC Persian TV channel with social media networking, Facebook, this paper intends to determine the extent of deployment by the IRIB and BBC Persian TV executives of the capacities of this social network in agenda setting and leading the public opinion. Therefore, the extent of activities of popular presenters of IRIB and BBC Persian channel were investigated during May 7-17, 2013, simultaneous with the registration of candidates in Iran’s presidential elections. The extent of effectiveness of presenters’ activities has been analyzed based on indexes such as the amount of texts published in connection with the presidential elections and candidates and the feedback of the audience. The findings of the research indicate that presenters of BBC Persian Channel have used the opportunities provided by social media to enlighten the public opinion with an eye-catching difference compared to IRIB presenters

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • media convergence
  • Political communication
  • virtual social networking