مطالعه تطبیقی کارکرد رسانه‌های اجتماعی در صدا و سیما و شبکة بی‌بی‌سی فارسی/ نوشته : احسان پوری و زهرا عنایتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه رسانه‌های اجتماعی یکی از ارکان مهم و تأثیرگذار در تحولات اجتماعی محسوب می‌شوند. رسانه‌های اجتماعی که در حوزة رسانه‌های نوین جای گرفته‌اند، در برهه‌های حساس سیاسی‌ـ اجتماعی، در مقابل محدودیت ضریب نفوذ رسانه‌های سنتّی ظرفیت بالای خود را نشان داده‌اند. تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شده‌است. پژوهش‌ها نشان داده‌است که رسانه‌های اجتماعی خاستگاه تحولات بسیاری در جامعة مدنی هستند و رابطة تنگانگی میان حوزة عمومی و بدنة دولت‌ها برقرار کرده‌اند.
اهمیت نقش‌آفرینی مجریان رسانه‌های جمعی در رسانه‌های نوین اجتماعی موضوعی است که رویترز در سال 2010، در گزارش ”خبرنگاری در عصر رسانه‌های اجتماعی“ منتشر کرد. در این گزارش به رشد پدیده‌ای به نام ”شهروند خبرنگار“ و تأثیر آن بر رسانه‌های سنتّی اشاره و بر ضرورت بقا و فعال‌بودن خبرنگاران در رسانه‌های اجتماعی تأکید شد. (خبرنگاری در عصر رسانه‌های اجتماعی، 2010)
در این مقاله با بررسی همگرایی رسانة ملی و شبکة تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی با شبکة اجتماعی فیس‌بوک به‌دنبال تعیین میزان استفادة مجریان رسانة ملی و بی‌بی‌سی فارسی از ظرفیت این شبکه‌های اجتماعی در جریان‌سازی و جهت‌دهی افکار عمومی ‌بوده‌ایم. بدین سبب، میزان فعالیت مجریان شناخته‌شدة صدا و سیما و مجریان شبکة بی‌بی‌سی فارسی در بازة زمانی 17 تا 27 اردیبهشت ماه 1392، هم‌زمان با ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران مورد مطالعه قرارگرفته‌است. میزان اثرگذاری فعالبت مجریان با شاخص‌هایی چون میزان مطالب منتشرشدة مرتبط با انتخابات و نامزدهای ریاست‌جمهوری و بازخورد مخاطبان تحلیل شده‌است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، با تفاوت قابل توجهی مجریان شبکة فارسی بی‌بی‌سی نسبت به مجریان صدا و سیما از فرصت رسانه‌های اجتماعی به‌منظور تنویر افکار عمومی بهره برده‌اند.

کلیدواژه‌ها