کمپین‌های رسانه‌ای و پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته/ نوشته : غلامحسین بیابانی , شهناز هاشمی و افسانه مظفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقالة حاضر میزان اثرگذاری کمپین­های رسانه­ای در زمینه پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته را مورد بررسی قرار می­دهد. در یک کمپین پیشگیری از جرم که از طریق عمومی‌سازی انجام می­شود دارای اهمیت­های مختلف است. کمپین­های رسانه­ای به‌دلیل برخورداری از مخاطبان متنوع دارای تأثیرات چندجانبه است؛ آموزش اعضای جامعه در خصوص جرائم باعث می­شود میزان گزارش‌دهی شهروندان نسبت به جرم و به‌دنبال آن اخبار وقایع مجرمانه بالا برود. در‌واقع نتیجة این کمپین ممکن است تغییر رفتار نباشد بلکه باعث توجه بیشتری به این جرائم خواهد شد. اما عمده اهداف این‌گونه کمپین­ها را می­توان به موارد ذیل برشمرد: انتقال اطلاعات به بزهکاران و بزه‌دیدگان بالقوه، آگاه‌سازی جامعه نسبت به مشکلات بزهکاری، معرفی سازوکارهای تقویت آماج جرم، هشدار در خصوص افزایش گشت‌های پلیس.
براین‌اساس این مقاله تلاش دارد با توجه به کمپین­های رسانه­ای در پیشگیری از جرائم سازمان­یافته به این سؤالات پاسخ گوید:
برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به جرائم سازمان‌یافته چه نوع اطلاعاتی باید ارائه شود؟ جامعة مخاطبین هدف شامل چه کسانی باید باشد؟ اطلاعات مورد نظر از چه طرقی باید به عموم منتقل شود؟ چه کمپینی دارای اثرگذاری بیشتری است؟
با این حال نگارندگان تلاش دارند ابعاد گوناگون کمپین­های رسانه­ای را مورد کنکاش قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media Campaigns and Prevention of Organized Crimes

چکیده [English]

This paper reviews the effect of the media campaign on organized crime prevention. A crime prevention campaign, which is done through generalization is of different significance. Due to having diverse audiences, media campaigns enjoy multiple dimensional effects; educating members of the society about crimes causes the reporting rate of citizens about crimes and consequently news stories on criminal developments increase. In fact, such a campaign might not lead to change in behavior rather it might attract further attention to these crimes. Major targets of such campaigns, however, can be listed as follows: Transmission of information to potential criminals and victims, informing the society about problems of committing crime, introducing mechanisms to strengthen crime targets, and warning about increase in police patrols.
On this basis, the paper intends to answer the following questions with regard to media campaigns aimed at preventing organized crimes: What kind of information should be provided in order to increase public awareness of organized crimes? What kind of people should the target audience consist of? How should the information in consideration be transferred to the public? What kind of campaign is more effective? The paper is trying to scrutinize different dimensions of media campaigns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Campaign
  • Media
  • Prevention
  • Organized crimes