رسانه‌های اجتماعی و استراتژی‌های نوظهور رسانه‌های جریان اصلی (با تأکید بر تلویزیون)/ نوشته : امید جهانشاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقالة توصیفی، کوشیده‌ام جایگاه رو به رشد رسانه‌های اجتماعی را در صنعت خبر مورد توجه قرار دهم. از‌این‌رو، برخی از استراتژی‌های نوظهور سازمان‌های رسانه‌ای پیشرو جهان (به‌خصوص برندهای تلویزیونی) را معرفی کرده‌ام. این استراتژی‌ها بیانگر فضای در حال ظهور کسب‌وکار سازمان‌های خبری هستند، و می‌توانند تصویری به‌روز از فرایند تحولات صنعت خبر به خبرنگاران، محققان و به‌خصوص تصمیم‌گیران و مدیران مؤسسات رسانه‌ای قرار دهند.
با مرور استراتژی‌های سازمان‌های خبری مطرح جهان می‌توان به جرئت گفت استراتژی‌ رسانه‌های اجتماعی به بخشی جدّی و اجتناب‌ناپذیر در مدیریت سازمان‌های خبری تبدیل شده‌است. یافته‌های تحقیقات متعدد حاکی از آن است که بقا و رقابت در مختصات در حال ظهور صنعت رسانه، مستلزم طراحی و تدوین استراتژی رسانه‌های اجتماعی است. این مقاله توصیفی می‌کوشد نشان دهد که چرا و چگونه برخی سازمان‌های خبری پیشرو جهان وارد این فضای تازه شده‌اند؛ به این امید که ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای جدی‌گرفتن حضور فعال در رسانه‌های اجتماعی مورد توجه مسئولان و مدیران سازمان‌های رسانه‌ای کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها