ضرورت ایجاد شهر رسانه‌ای بر اساس سند چشم‌انداز 1404/ نوشته : احسان پوری و مریم رباطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سند چشم‌انداز توسعة 20 ساله کشور که آمال جامعة ‌ایرانی را در دو دهة آینده ترسیم و اهداف برنامه‌های پنج‌سالة توسعة کشور را با حضور در متن تحولات و پیشرفت‌های جهانی تبیین می‌کند، بر توسعة دانایی‌محور و گسترش صنایع پیشرفته تأکید دارد. فناوری‌های جدید، مقدمة دستیابی به اهداف کلان علمی، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی به‌شمار می‌آید. امروزه صنعت رسانه، به‌عنوان اصلی‌ترین وسیلة مورد استفاده در حوزه‌های ارتباطات فرهنگی، نیازمند مکانی است که با دسترسی و بهره‌گیری از فناوری‌های مبنا، بتواند عرصة فرهنگ را تغذیه و نیازهای آن را مرتفع کند. در ایران تأسیس مدیاسیتی یکی از مقوله‌های مورد توجه در عرصة فعالیت‌های فرهنگی‌هنری است که در صورت فراهم‌شدن شرایط و مقتضیات لازم به‌سوی مطالعه و عملیاتی‌کردن آن باید گام برداشت. بدیهی است، با تأسیس و راه‌اندازی مدیاسیتی رونق‌بخشی به فعالیت‌های هنری، فرهنگی و اطلاع‌رسانی کشور و همچنین ارتقای سطح رقابت آن در منطقه و جهان امکان‌پذیر است. در این مقاله ابتدا با ارائة تعریفی از مفهوم شهر و بیان استعاره‌های شهری که در ادبیات امروز دنیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به تعریف مفهومی ‌شهر رسانه‌ای، معرفی ابعاد و ویژگی‌های آن پرداخته و سپس با تبیین شهرهای رسانه‌ای در قالب خوشه‌های صنعتی فرهنگی به ضرورت ایجاد آن بر اساس اسناد فرادستی پرداخته می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity of Establishing Media City Based on 2025 Vision Plan

چکیده [English]

The 20-year Vision Plan for the country’s development, which sketches the ideals of the Iranian society in the next two decades and explains the targets of the five-year development plans by maintaining presence in international events and advancement, lays emphasis on knowledge-based development and expansion of advanced industries. New technologies are considered as the prelude to achieving the macro scientific, industrial, economic and cultural objectives. Today, the media industry as the main tool used in cultural communication fields, demands a place in which it can feed the cultural area and meet its requirements by acquiring and taking advantage of the basic technologies. In Iran, establishment of a media city has been a topic of interest in cultural-artistic activities and steps should be taken towards conducting feasibility studies and implementing it in case grounds are prepared and the requirements met. Obviously, with the establishment and commissioning of the media city it will become possible to boom artistic, cultural and information-dissemination activities of the country and promote the level of its competitiveness at regional and world level.
In this paper, for starters by presenting a definition of the concept of city and mentioning urban metaphors, which are of great importance in the contemporary literature of the world, the conceptual definition of the media city and its characteristics will be offered. Then through explaining media cities within the framework of industrial-cultural clusters, the necessity for their establishment will be underlined on the basis of national documents

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media city
  • media clusters
  • media economics
  • Globalization
  • 2025 Vision Plan