اولویت‏بندی مخاطبان و مسیرهای اطلاع‏رسانی برای آماده‏سازی شهروندان در مقابله با بحران زلزله نوشتة محمدسعید تسلیمی محمد حقیقی زینب مولایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از مشکلات عمدة مدیریت بحران زلزله در ایران، کمبود آموزش و اطلاع‏رسانی عمومی مناسب است. گرچه معمولاً بعد از وقوع هر زلزله، مسئولان و رسانه‌ها بحث‏های مختلفی در رابطه با زلزله و لزوم آمادگی در مقابل آن مطرح می‏‌کنند، اما به طور کلی جامعه اطلاعات کافی در این‏باره ندارد و ضعف بزرگی در میزان آگاهی‏های عمومی وجود دارد. با توجه به احتمال بالای پیشامد زلزله در کلان‏شهر تهران تصمیم‏گیری دربارة چگونگی آگاهی بخشیدن به عموم شهروندان جهت مدیریت شرایط بحران ضروری است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‏بندی اجزاء آگاهی‏بخشی و اطلاع‏رسانی دربارة زلزله تهران به روش دلفی انجام شده است. مخاطبان و مسیرهای اطلاع‏رسانی به ‏منظور آگاهی‏بخشی، شناسایی و اولویت‏بندی شده‏اند. اجماع ۴۳ نفر از خبرگان حوزه‏های مرتبط نشان داد که شش گروه دانش‌آموزان، زنان خانه‌دار، دانشجویان، افراد شاغل، کودکان و سالمندان به‏ ترتیب مهم‏ترین مخاطبان هدف برای اطلاع‏رسانی هستند. برای هر یک از این گروه‏های شش‏گانه ۱۰ مسیر اطلاع‏رسانی برای انتقال پیام شناسایی شده است. در نهایت فهرست اولویت‏بندی‏شده از مخاطبان و مسیرها به دست آمد که می‏تواند در جهت آماده‏سازی شهروندان برای مقابله با بحران مورد توجه سیاست‏گذاران و مجریان نهادهای مرتبط قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Audience and Information Dissemination Routes to Prepare Citizens for Coping with Earthquake Disaster Mohammad Saeed Taslimi, Mohammad Haghighi & Zainab Mollaie

چکیده [English]

One of the major problems of earthquake disaster management in Iran is shortage of appropriate public education and information dissemination. Although, after every earthquake, various debates are raised by the authorities and the media concerning the incident and the need to be prepared to cope with it, in general, the society does not have enough information about this issue and the public awareness in this regard is meager. Considering the high probability of occurrence of an earthquake in Tehran metropolis, it is imperative to decide how to educate the general public to manage the crisis. This research has been conducted using Delphi method with the aim of identifying and prioritizing the components of providing awareness and information about an earthquake in Tehran. The audience and information dissemination routes have been identified and prioritized for the cause of awareness. Consensus among 43 experts in the relevant fields showed that six groups are the most important target audience for information dissemination, respectively: High school students, housewives, college students, working people, children and the elderly. To communicate messages, 10 information dissemination routes have been identified for each of these six groups. Finally, a prioritized list of audience and routes was obtained that could be considered by policymakers and executives of the relevant institutions to prepare citizens to cope with the crisis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information dissemination
  • Disaster Management
  • Communication Planning
  • Citizens Preparation
  • Tehran Earthquake