اولویت‏بندی مخاطبان و مسیرهای اطلاع‏رسانی برای آماده‏سازی شهروندان در مقابله با بحران زلزله نوشتة محمدسعید تسلیمی محمد حقیقی زینب مولایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از مشکلات عمدة مدیریت بحران زلزله در ایران، کمبود آموزش و اطلاع‏رسانی عمومی مناسب است. گرچه معمولاً بعد از وقوع هر زلزله، مسئولان و رسانه‌ها بحث‏های مختلفی در رابطه با زلزله و لزوم آمادگی در مقابل آن مطرح می‏‌کنند، اما به طور کلی جامعه اطلاعات کافی در این‏باره ندارد و ضعف بزرگی در میزان آگاهی‏های عمومی وجود دارد. با توجه به احتمال بالای پیشامد زلزله در کلان‏شهر تهران تصمیم‏گیری دربارة چگونگی آگاهی بخشیدن به عموم شهروندان جهت مدیریت شرایط بحران ضروری است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‏بندی اجزاء آگاهی‏بخشی و اطلاع‏رسانی دربارة زلزله تهران به روش دلفی انجام شده است. مخاطبان و مسیرهای اطلاع‏رسانی به ‏منظور آگاهی‏بخشی، شناسایی و اولویت‏بندی شده‏اند. اجماع ۴۳ نفر از خبرگان حوزه‏های مرتبط نشان داد که شش گروه دانش‌آموزان، زنان خانه‌دار، دانشجویان، افراد شاغل، کودکان و سالمندان به‏ ترتیب مهم‏ترین مخاطبان هدف برای اطلاع‏رسانی هستند. برای هر یک از این گروه‏های شش‏گانه ۱۰ مسیر اطلاع‏رسانی برای انتقال پیام شناسایی شده است. در نهایت فهرست اولویت‏بندی‏شده از مخاطبان و مسیرها به دست آمد که می‏تواند در جهت آماده‏سازی شهروندان برای مقابله با بحران مورد توجه سیاست‏گذاران و مجریان نهادهای مرتبط قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها