طراحی مدل حفظ کارکنان دانشی سازمان‌های رسانه‌ای آینده نوشتة سیّدمهدی شریفی مهدی‌یار راشد  هادی سابقی

چکیده

حفظ و نگهداری کارکنان موضوع مهمی است که سازمان‌ها با آن مواجه‌ هستند. این در مورد کارکنان دانشی حیاتی‌تر است، چراکه دانش ارزشمندترین سرمایة سازمان محسوب می‌شود. کارکنان سهیم در سرمایة ذهنی، کارکنان دانشی نامیده می‌شوند و این سرمایه در سازمان‌های رسانه‌ای حضور قابل ملاحظه‌ای دارد. با عنایت به اینکه عرصة رسانه شاهد تحولات گسترده‌ای است، آینده‌پژوهی می‌تواند نقش مهمی را در این عرصه ایفا کند؛ زیرا موجب روشن شدن دیدگاه برنامه‌ریزان نسبت به رویدادها، فرصت‌ها و چالش‌های احتمالی آینده می‌شود. آینده‌پژوهی از طریق کاهش ابهام‌ها و تردیدهای فرساینده، توانایی انتخاب هوشمندانه را افزایش می‌دهد. البته در این پژوهش صرفاً با بهره‌گیری از برخی مفاهیم آینده‌پژوهی تلاش شده است تا تصویر واضح‌تری از رسانه‌های آینده ترسیم شود. ابتدا در قالب پیشینة نظری به مفاهیم آینده‌پژوهی، کارکنان دانشی و رسانه پرداخته و سپس پیشینة تجربی موضوع حفظ کارکنان دانشی سازمان‌های رسانه‌ای آینده را بررسی می‌کنیم. با توجه به اینکه در این موضوع خاص پیشینة تجربی چندانی وجود ندارد، با رویکردی آینده‌نگرانه، به ‌وسیلة ابزار مصاحبه، اقدام به دریافت نظر خبرگان شد و با روش کیفی تحلیل تم، مصاحبه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در پایان، مدل مفهومی، نمایی از ارتباطات را میان فرایند پژوهش و یافته‌های هر بخش ارائه می‌دهد تا به ‌وسیلة آن و با دسته‌بندی و تلفیق یافته‌ها به نتایج کاربردی برسیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Retaining Knowledge Workers of Future Media Organizations Sayed Mahdi Sharifie, Mahdiyar Rashed & Hadi Sabeghi

چکیده [English]

The retaining of employees is a major issue faced by various organizations; the challenge is more critical when it concerns knowledge workers, because knowledge is considered to be the most valuable asset of an organization. Employees involved in intellectual capital are called knowledge workers, and this capital has a remarkable manifestation in media organizations. Considering that the media sector has gone through a great deal of change, future studies can play an important role in this field, as it will clarify the planners' perspective vis-à-vis possible future events, opportunities and challenges. Through reduction of erosive ambiguities and uncertainties, future studies increase the ability to make intelligent choices. Of course, this study attempts to draw a clearer picture of future media only by using some of the futuristic concepts.
First, we deal with the concepts of future studies, knowledge workers and the media in the literature review and within the framework of theoretical background and then examine the empirical background of retaining the knowledge workers of future media organizations. Considering the fact that there is not much empirical background on this specific topic, by adopting a futuristic approach, the interview method was used to obtain expert opinions. Then the interviews were analyzed through qualitative research method of thematic analysis. In the end, the conceptual model provides an overview of the linkages between the research process and the findings of each section so that it can achieve applied results by categorizing and integrating the findings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retaining of knowledge workers
  • Media Organizations
  • Future Studies