اخبار جعلی و مهارت‌های مقابله با آن نوشتة محمد سلطانی‌فر مریم سلیمی سیّدغلامرضا فلسفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اخبار جعلی و مهارت‌های مقابله با آن است؛ موضوعی که امروزه به‌ یکی از پربسامدترین واژه‌ها در رسانه‌های خبری جهان تبدیل شده که مواضع رسانه‌ای پرچالش دونالد ترامپ در این خصوص بسیار تأثیرگذار بوده است. این پژوهش، با چهار پرسش اصلی شامل اخبار جعلی چیست؟، چرا اخبار جعلی تولید و منتشر می‌شوند؟، چگونه می‌توان اخبار جعلی را شناسایی کرد؟ چه مهارت‌هایی برای مقابله با اخبار جعلی وجود دارد؟؛ تکیه نظری خود را بر دو نظریة ” جنگ‌روانی“ و ” نظریة توطئه“ قرار داده است. اخبار جعلی که بر بستر فضای دوم و به‌ یاری ابزاری چون رسانه‌های اجتماعی، مجالی مناسب‌تر برای تولید و انتشار توسط دولت‌ها، احزاب، سازمان‌ها، گروه‌های تروریستی و حتی ربات‌ها یافته؛ به ‌یک معضل بزرگ و نگرانی جدی بدل شده‌ است. با این حال و علی‌رغم تلاش‌های انجام گرفته جهت مواجهه با اخبار جعلی، امکان تشخیص آن از اخبار واقعی بنا به علل گوناگون همچنان دشوار است. در این میان یکی از مؤثرترین شیوه‌های مقابله با اخبار جعلی، توسعة آموزش سوادهایی از جمله سوادهای رسانه‌ای1، خبری2، بصری3 و اطلاعاتی4 به ‌مخاطبان است تا آشنایی با روش‌ها و فراگیری مهارت‌های لازم، توان شناسایی و مقابله با اخبار جعلی را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fake News and Skills of Fighting Them Mohammad Soltanifar, Maryam Salimi and Seyed Gholamreza Falsafi

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate fake news and the skills to fight them: a topic that has become one of the most frequently used terms in the world news media today, with the controversial media positions taken by Donald Trump being very effective in this regard. This research has raise the following four main questions: What is fake news?; Why fake news are produced and published?; How can fake news be identified?; and What skills are available to fight fake news? The paper has put its theoretical focus on the two theories of “psychological war” and “conspiracy theory."
Fake news, which by reliance on the second theory and by benefiting from tools such as social media, have found a more appropriate chance for production and publication by governments, parties, organizations, terrorist groups, and even robots, has been turned into a major dilemma and a serious concern. However, despite the efforts made to fight fake news, it is difficult to distinguish it from real news for various reasons. Here, one of the most effective methods of countering fake news is development of educations such as media, news, visual and information education to the audience in order to acquaint them with the methods and skills required to identify and fight fake news

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fake News
  • Fake Information
  • Spywar
  • Conspiracy theory
  • Media Literacy