بازی‌های رایانه‌ای نوجوانان در جمهـوری چک و ایـران/ نوشته : مهدی محسنیان را د و حسین شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله ابتدا به جایگاه بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان بخشی از زیست نوجوانان و جوانان معاصر جهان در فضای مجازی پرداخته و سپس شواهدی مبنی بر نگرانی دربارة خشونت در این بازی‌ها را مطرح کرده‌است. سپس به پژوهشی که در سال 2012 در دانشگاه پراگ بر روی نوجوانان 13 و 14 ساله انجام شده اشاره کرده و توضیح داده‌است که محقق به این نتیجه رسیده که برخی از نوجوانان علاقه‌مند به بازی‌های خشن که بین 3 ساعت یا بیشتر در روز به انجام بازی‌های خشونت‌آمیز مشغول بوده‌اند، از جهان پیرامون جدا شده و بیشتر از دیگران متوقع، پرمدعا و از فرصت‌های همسالان خود محروم شده‌اند.
مقاله در ادامه دو نظریة مربوط به تأثیرات تماشای خشونت (در دنیای واقعی یا مجازی) که مورد توجه دانشگاه پراگ قرار گرفته را توضیح داده و در ادامه بخشی از نتایج کمّی‌ مربوط به پژوهش جمهوری چک را با نتایجی که عیناً از همان روش در آزمایش بر روی تعدادی مشابه از نوجوانان ایرانی انجام شده گزارش کرده‌است و نتایج کاملاً مشابه و متفاوت را در هر دو نمونه نشان داده‌است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teenagers’ Computer Games in Republic of Czech and Iran

چکیده [English]

This paper first reviews the status of computer games as a part of world’s contemporary teenagers’ lives in the cyberspace and then presents evidence on concerns over violence in these games.
It then refers to a research conducted at Prague University in 2012 on teenagers of 13 to 14 years of age and explains that the researcher has concluded that some teenagers, interested in violent games, who play violent games for three hours or more per day, have been detached from the world around them, become more expecting and pretentious than others and lost the opportunities their coevals had enjoyed. In continuation, two theories regarding effects of viewing violence (in real world or cyberspace) which the Prague university has paid attention to would be expounded and then part of the quantitative findings of the Czech republic research have been  compared with the findings of an experiment conducted using the same method on a similar number of Iranian teenagers. It has been shown in which cases the two experiments had come to completely similar results and in which cases they were different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Video and computer games
  • patterns and habits
  • Violence
  • Media
  • teenagers
  • Interactive Media