بازی‌های رایانه‌ای نوجوانان در جمهـوری چک و ایـران/ نوشته : مهدی محسنیان را د و حسین شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله ابتدا به جایگاه بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان بخشی از زیست نوجوانان و جوانان معاصر جهان در فضای مجازی پرداخته و سپس شواهدی مبنی بر نگرانی دربارة خشونت در این بازی‌ها را مطرح کرده‌است. سپس به پژوهشی که در سال 2012 در دانشگاه پراگ بر روی نوجوانان 13 و 14 ساله انجام شده اشاره کرده و توضیح داده‌است که محقق به این نتیجه رسیده که برخی از نوجوانان علاقه‌مند به بازی‌های خشن که بین 3 ساعت یا بیشتر در روز به انجام بازی‌های خشونت‌آمیز مشغول بوده‌اند، از جهان پیرامون جدا شده و بیشتر از دیگران متوقع، پرمدعا و از فرصت‌های همسالان خود محروم شده‌اند.
مقاله در ادامه دو نظریة مربوط به تأثیرات تماشای خشونت (در دنیای واقعی یا مجازی) که مورد توجه دانشگاه پراگ قرار گرفته را توضیح داده و در ادامه بخشی از نتایج کمّی‌ مربوط به پژوهش جمهوری چک را با نتایجی که عیناً از همان روش در آزمایش بر روی تعدادی مشابه از نوجوانان ایرانی انجام شده گزارش کرده‌است و نتایج کاملاً مشابه و متفاوت را در هر دو نمونه نشان داده‌است

کلیدواژه‌ها