تحلیل محتوای رسانه: یک رویکـرد پژوهشـی/نوشته : علی اکبر فرهنگی و امیر رستگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بدون تردید قدرت رسانه در جامعة امروزی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. به گزارش اخبار رسانه‌های مهم آمده رسانه‌ها می‌توانند به‌طور قابل توجهی بر قیمت سهام تأثیرگذارند و موجب فروپاشی شرکت‌ها، افزایش و کاهش فروش محصولات شوند. رسانه‌ها می‌توانند شرایطی را به‌وجود آورند که موجب استعفای مقامات ارشد و حتی سرنگونی رؤسای جمهور شوند.
تحلیل محتوای رسانه‌ها یک زیرمجموعة تخصصی از تحلیل محتواست که یک متدولوژی تحقیقی قدیمی و تثبیت شده‌است. تحلیل محتوای رسانه‌ها به‌عنوان یک متدولوژی تحقیقاتی در مطالعات ارتباطات جمعی و علوم اجتماعی همراه با ورود تلویزیون افزایش یافت. تحلیل محتوای رسانه‌ها یک روش تحقیقاتی اولیه برای مطالعة نقش خشونت، نژادپرستی و زنان در برنامه‌سازی تلویزیونی نیز در فیلم‌ها، به‌کار برده شده‌است و برخی از محققین تحلیل محتوا را تکنیکی برای نتیجه‌گیری و شناسایی سیستماتیک و عینی ویژگی‌های خاص درون یک متن تعریف کرده‌­اند. رویکرد رفتارگرایانه ورویکرد انسان‌گرایانه دو قالب مهم در تحلیل محتوا هستند . رویکرد رفتارگرایانه به تحلیل محتوا عمدتاً به تأثیراتی مربوط می‌شود که محتوا ایجاد می‌کند. این رویکرد یکی از رویکردهایی است که دانشمندان علوم اجتماعی آن را دنبال می‌کنند. درحالی‌که رویکرد رفتارگرایانه نگاهی نوگرایانه از تحلیل محتوا دارد و سعی در شناخت تأثیرات آتی، رویکرد انسان‌گرایانه نگاهی واپسگرایانه از تحلیل محتوا دارد و می‌کوشد که دربارة جامعه و فرهنگی که آن را به‌وجود آورده‌است بررسی‌های موشکافانه انجام دهد. در این مقاله محققین به بحث درباره تحلیل محتوا و اهمیت آن در رسانه و انواع تحلیل محتوا پرداخته‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media Content Analysis: A Research Approach

چکیده [English]

Undoubtedly, the power of the media is not hidden to anyone in today’s society. The news coverage of leading media has shown to considerably affect stock prices; lead to corporate collapses; cause falls in sales of products; result in resignation of senior office-holders – even bring down presidents. Analysis of the media content is a specialized sub-set of content analysis, which is an old and established research methodology. Media content analysis has proliferated as a research methodology in mass communication studies and social sciences with the arrival oftelevision. Media content analysis is applied as a primary research method for studying portrayals of violence, racism and women in television programming as well as in films. A number of researchers have described content analysis as a technique to systematically and objectively conclude and identify the specific characteristics inside a text. The behaviorist and humanistic approaches are two main traditions in content analysis. The behaviorist approach to content analysis is primarily concerned with the effects the content produces. This approach is the one pursued by social scientists. While the behaviorist approach looks forward from media content and tries to identify its future effects, the humanistic approach looks backwards from media content and tries to conduct minute review on the society and the culture producing it. This article deals with content analysis, its importance with respect to the media and various kinds of content analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • Media
  • Qualitative Content Analysis
  • quantitative content analysis
  • communication