ایران در مسیر تولید ثروت دیجیتال/ نوشته : محمد سلطانی فر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تنیدگی دنیای محتوای دیجیتالی با فرایندهای اقتصادی جهان اجتماعی‌شدة کنونی، برای کشورها ضرورتی برای تأمل استراتژیک در بحث ”ثروت دیجیتالی“ ایجاد کرده‌است. مقالة حاضر حاصل مطالعه‌ای عمقی در باب مسیر ثروت‌اندوزی دیجیتال کشور است.
دنیای امروز مایملک خود را در آنچه که توانسته دیجیتالی کند ارزیابی می‌کند، سرمایه در دنیای امروز آن چیزی است که از طریق فضای مجازی قابلیت دیجیتالیزه شدن را دارد و می‌تواند در این فضا در اختیار دنیا قرار گیرد، این مقاله سعی دارد تا با بررسی اسناد و راهبردهای کلان کشور در زمینه تولید محتوای دیجیتال کشور، به بررسی وضعیت تولید ثروت دیجیتال کشور بپردازد و نظرات خود را در انتها بیان کند که چگونه می‌توان در تولید محتوا دولت به جای دخالت فقط حمایت و نظارت کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran toward Creating Digital Properties

چکیده [English]

Interrelation of the world of digital content and economic procedures of today’s socialized world has made it imperative for countries to ponder strategically on the issue of “digital property”.
This paper presents the findings of an in-depth study on the course of collecting “digital property” in the country.
The world today evaluates its properties in what it has been able to digitalize. Capital in today’s world is the things that have the capacity of becoming digitalized through virtual space and can be put at the disposal of the world in this space.
This paper intends to review the country’s macro documents and strategies in the field of digital content production and examine the situation of digital wealth production in Iran. It concludes how the government can only support and supervise instead of interfering in content production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital property
  • nationwide strategy of producing content
  • production of Persian-Iranian content in the cyber space