سپهر رسانه و چالش‌های پیش‌ رو/ نوشته : حسن خجسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سپهر رسانه‌ای1 مملو از فرصت‌ها و چالش‌ها است. درک و شناخت درست از آنها فرصت مقابله یا بهره‌برداری را فراهم می‌سازد. همة اینها ناشی از وجود پیشران‌هایی است که تعاملات میان محیط داخل و محیط بیرون سپهر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. برخی از پیشران‌ها در همة جهان مشترک‌اند و برخی ممکن است انحصار به سپهر رسانه خاصی داشته باشند؛ همان‌گونه که در سپهر ما، ایده و روایت متفاوت با ایده و روایت مسلط جهانی، یکی از عوامل یا پیشران‌های مهم تحولات این سپهر و وجود فرصت‌ها و چالش‌هایی ناشی از آن است. چندین چالش در سپهر رسانه‌ای ما وجود دارد که می‌توان به آنها با رویکردی راهبردی نگاه کرد و از این منظر هرکدام مسئلة راهبردی است که مانع از انجام وظیفه کارآمد رسانه، مخصوصاً رسانه‌های ملی است. این مقال درصدد یادآوری چالش‌های سپهر رسانه به‌عنوان معضل یا مسئله راهبردی است که راه‌حل آن نیز در همین چارچوب قابل تبیین است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media Sphere and Facing Challenges

چکیده [English]

The media sphere* is full of opportunities and challenges.  A proper understanding and recognition of them provides the chance for confrontation or utilization. All of these stem from the existence of drives, which affect interaction between the internal and external environments of the sphere. Some of these drives are common throughout the world and some might belong to a specific media sphere. As in our sphere, ideas and narrations different from the globally dominant ones are among important factors or drives in developments of this sphere and existence of opportunities and challenge ensuring from it. There are several challenges in our media sphere that can be considered from a strategic approach. From this point of view, each of them is a strategic problem preventing the media from performing their duties competently, national media in particular. This paper intends to remind challenges of the media sphere as strategic problems or plights, the solution of which is explainable within this same framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Sphere
  • Drives
  • Strategic Issues