علل تحولات فرهنگ مصرف محصولات شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در ایران با اشاره به نقش سرمایة اجتماعی /نوشته : سید محمدحسن مصطفوی و سید محمد صحفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به تحولات مربوط به فرهنگ مصرف و گرایش شهروندان ایرانی به شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای پرداخته‌است؛ تحولاتی که موجب‌شده جمعیت قابل‌توجهی از هموطنان ما به جمع مخاطبان رسانه‌های ماهواره‌ای بپیوندند؛ یکی در اثر تغییرات اجتماعی که در دهه‌های اخیر در کشور به وقوع پیوسته‌است و دیگر، تحت‌تأثیر تحولات شتابنده در عرصة الکترونیک و فناوری‌های دیجیتال و عدم‌درک دقیق و پیچیدگی‌های شرایط کنونی از سوی نخبگان و تصمیم‌گیرندگان در موارد مرتبط، نقش سرمایة اجتماعی در این زمینه مورد بررسی قرارگرفته و در پایان، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری به عمل آمده و پیشنهاداتی ارائه شده‌است.
جمع‌آوری اطلاعات مقاله به‌صورت اسنادی‌ـ کتابخانه‌ای از کتب و فصلنامه‌ها تا آمار، اطلاعات و گزارشات نهادهای دولتی از قبیل مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های استراتژیک، و روش تحقیق آن توصیفی‌ـ تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها