علل تحولات فرهنگ مصرف محصولات شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در ایران با اشاره به نقش سرمایة اجتماعی /نوشته : سید محمدحسن مصطفوی و سید محمد صحفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به تحولات مربوط به فرهنگ مصرف و گرایش شهروندان ایرانی به شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای پرداخته‌است؛ تحولاتی که موجب‌شده جمعیت قابل‌توجهی از هموطنان ما به جمع مخاطبان رسانه‌های ماهواره‌ای بپیوندند؛ یکی در اثر تغییرات اجتماعی که در دهه‌های اخیر در کشور به وقوع پیوسته‌است و دیگر، تحت‌تأثیر تحولات شتابنده در عرصة الکترونیک و فناوری‌های دیجیتال و عدم‌درک دقیق و پیچیدگی‌های شرایط کنونی از سوی نخبگان و تصمیم‌گیرندگان در موارد مرتبط، نقش سرمایة اجتماعی در این زمینه مورد بررسی قرارگرفته و در پایان، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری به عمل آمده و پیشنهاداتی ارائه شده‌است.
جمع‌آوری اطلاعات مقاله به‌صورت اسنادی‌ـ کتابخانه‌ای از کتب و فصلنامه‌ها تا آمار، اطلاعات و گزارشات نهادهای دولتی از قبیل مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های استراتژیک، و روش تحقیق آن توصیفی‌ـ تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reasons behind Changes in Consumption Culture of Satellite TV Networks Productions in Iran, with Emphasis on the Role of Social Capital

چکیده [English]

 
This paper deals with changes in Iranian citizens’ consumption culture and their inclination towards satellite TV networks; changes that have caused a considerable number of our countrypersons join the satellite media audience. One of these reasons is social changes that occurred in the recent decades in the country and the other is the rapid changes in the electronic arena and digital technology as well as complexities and vague understanding of the current situation by the elites and those making decisions in the country. In cases related, the role of social capital has been reviewed in this respect and at the end a conclusion has been drawn and suggestions have been made.
Library and documentation method was applied to collect the needed data using books, publications, statistics, information and reports of state-run institutions such as Statistics Center of Iran, Central Bank of Iran, Islamic Parliament Research Center, and Center for Strategic Research. The paper used descriptive and analytical methodology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural commodities
  • Satellite networks
  • Agenda setting
  • horizontal and vertical communication
  • audience
  • demand for media products
  • media production
  • Confidence
  • Social Capital
  • and huge oil resources