بررسی ضرورت بازتعریف منافع ملی در عصر دیپلماسی رسانه‌ای /نوشته : محمد سلطانی فر و لیلا خانزاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بیان دیدگاه‌های خود و حاکم‌کردن آنها در جهان از یک‌سو و صلح و جلوگیری از ایجاد تعارض‌های بین‌المللی از سوی دیگر از جمله مواردی هستند که در طول تاریخ جزو خواسته‌های اغلب دولت‌ها و شهروندان جهان در راستای منافع ملی آنها محسوب می‌شده‌است. این اهداف در دنیای امروز بیش از آنکه به‌طور مستقیم از سوی دستگاه‌های دیپلماسی پیگیری شود از سوی رسانه‌ها اجرا می‌شود؛ چراکه جهانی‌شدن حوزة انتشار رسانه‌های نوین، چهرة جدیدی از قدرت را به‌وجود آورده‌است. این قدرت به‌ظاهر ناپیدا، می‌تواند در مشخص‌کردن مرزهای منافع ملی کشورها نیز اثرگذار باشد. از این‌رو در مقاله پیش‌رو که حاصل گفت‌وگوهای عمقی با جمعی از کارشناسان رسانه و دیپلماسی است، سعی شد اهمیت، ضرورت و نقش دیپلماسی رسانه‌ای در بازتعریف و نحوة دستیابی به منافع ملی در عصر رسانه‌ای امروز مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Necessity of Revisiting National Interests in the Age of Media Diplomacy

چکیده [English]

Expressing one’s viewpoints and dominating them in the world on the one hand, and peace and prevention of outbreak of international conflicts on the other have always been among issues that have been considered as wishes of most governments and world citizens in line with their national interests.  In today’s world, rather than being directly followed up by diplomatic apparatus, these objectives are fulfilled by the media; as globalization of the publication field of new media has created a new image of power.
This seemingly invisible power can be effective in determining the borders of national interests of countries. In this paper which is the result of in-depth interviews with a group of media and diplomatic experts it has been strived to review the importance, necessity and role of media diplomacy in revisiting national interest s and mechanisms to achieve these interests in the media age

کلیدواژه‌ها [English]

  • media diplomacy
  • Foreign Policy
  • National Interests
  • Soft power
  • persuasion