سیاست‌های خبری در زمینة اخبـار جنـگ (مطالعة موردی ایالات متحده آمریکا) /نوشته : ارل ایلهان و نالان /ترجمه سعید باقری و مصطفی اسکندری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اطلاعات و ارتباطات در هر برهة تاریخی برای جوامع و دولت‌ها مهم بوده‌است. از این‌رو تکنولوژی­های ارتباطاتی که باعث گسترش اطلاعات است همواره توسط دولت­ها نظارت و کنترل شده‌است. سیاست­های ارتباطی روشی است که توسط دولت‌ها برای این منظور اتخاذ شده‌است.
این مطالعه تلاشی است برای بیان این موضوع که چگونه ایالات متحده آمریکا به‌عنوان یکی از کارآمدترین کشورهای جهان در زمینة ارتباطات، تکنولوژی­های نوین ارتباطاتی را در جنگ ویتنام (73ـ1965)، جنگ اول خلیج‌فارس (91ـ1990) و جنگ دوم خلیج‌فارس (جنگ عراق 2003) به‌کار برد و چگونه این امر در سیاست­های خبری این کشور منعکس شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Politics of News in the Context of War News: The Case of U.S

چکیده [English]

Information and communications have assumed great importance for both societies and states throughout history. Therefore, information and communication technologies which provide for dissemination of information have always been followed, regulated and controlled by governments. The method applied by the state to this end is communication policies.
This study tries to address how the United States of America, as one of the most efficient countries of the world in the field of communication, used new communication technologies in wars [Vietnam War (1965-1973), the first Persian Gulf War (1990-1991) and the second Persian Gulf War (Iraq War) (2003)] and how this was reflected in news policies of the country

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication policies
  • wars and communication
  • news management
  • communication in the United States of America
  • media technology