بررسی تطبیقی چگونگی به‌کارگیری نرم‌خبرها (مطالعة موردی بخش‌های خبری 20:30 شبکة دوم سیما و 60 دقیقه تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی ) /نوشته : حسین بصیریان جهرمی و فریماه فهیم دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با هدف مقایسه میان نحوه و چگونگی استفاده از نرم‌خبرها در بخش خبری اخبار 20:30 شبکة دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران و بخش خبری 60 دقیقه شبکة تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی نگاشته شده‌است. نرم‌خبر گونه‌ای از سبک خبری است که ماهیتی گزارش‌گونه دارد و عمدتاً برای پوشش موضوعات مورد علاقة انسانی در حوزة عمومی به‌کار می‌رود و می‌تواند زبانی غیررسمی داشته باشد. این ژانر خبری، قدمتی به‌مراتب بیشتر در اخبار کشورهای توسعه‌یافته‌ و شبکه‌های نظیر سی‌ان‌ان، دویچه‌وله و فاکس‌نیوز دارد و در دستور کار اکثریت قریب به اتفاق شبکه­های خبری قرار گرفته‌است. روش انجام این پژوهش، تحلیل محتواست و از پرسشنامة معکوس استفاده شده‌است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند بیشترین محتوای اخبار هر دو بخش خبری در مورد ” ایران“ بوده، اما بخش خبری 60 دقیقه بی‌بی‌سی فارسی، بیش از اخبار 20:30 شبکة دوم سیما از ” نرم‌خبر“ استفاده کرده‌است. همچنین بخش خبری 60 دقیقه بی‌بی‌سی، از لحاظ کمّی (تحلیل محتوا) در بهره‌گیری از سبک‌های خبری، منابع خبری، جهت‌گیری خنثی یا بی‌طرفانه و انتشار تصاویر، و از لحاظ کیفی (روزنامه‌‌نگاری روایتی) در مقایسه با اخبار 20:30 شبکه دوم سیما، موفق‌تر عمل کرده‌است

کلیدواژه‌ها