بررسی نقش فیس‌بوک بر تغییر ماهیـت شیـوه‌های انتشـار اخبـار و اطلاعات از دیدگاه روزنامه‌نگاران تهرانی عضـو شبکه اجتماعی فیس‌بوک /نوشته :علی گرانمایه پور و فروغ جیرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله بر اساس یافته‌های رسالة کارشناسی ارشد با نام ”بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر تغییر ماهیت انتشار اخبار و اطلاعات با تأکید بر فیس‌بوک“تنظیم شده‌است.  این پژوهش به روش پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری آن پرسشنامه بوده وجامعة ‌آماری مورد تحقیق شامل روزنامه‌نگاران فعال در شبکه اجتماعی فیس‌بوک بوده‌است.
یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که اکثریت روزنامه‌نگاران روزانه بیشتر از چهار ساعت از اینترنت استفاده کرده و خبرنگاران برای تکمیل و یا دریافت اخبار خود از شبکه اجتماعی فیس‌بوک بیشتر از سایر شبکه‌ها استفاده می‌کنند؛ اما در طول روز از فیس‌بوک به میزان کم و خیلی‌کم استفاده می‌کنند. همچنین مدت زمان عضویت اکثریت روزنامه‌نگاران در فیس‌بوک سه سال بوده و این شبکه در نحوة انتشار اخبار توسط روزنامه‌نگاران به‌صورت رسمی یا غیررسمی تأثیر دارد. همچنین با توجه به فیلتربودن فیس‌بوک و تلقی جرم نسبت به استفاده از آن از سوی مراجع قانونی، روزنامه‌ای که خبرنگاران در آن مشغول به‌کار هستند به میزان کم و بسیار کمی برای ارتباط با مخاطبان و یا فروش بیشتر از این شبکة اجتماعی استفاده می‌کند. براساس یافته‌های تحقیق در خصوص چگونگی عضویت کاربران در سایر نهادهای رسمی و غیررسمی دولتی و غیر دولتی؛ اکثریت روزنامه‌نگاران اعلام کردند که در نهادهایی همچون (انجمن اولیا و مربیان، انجمن اسلامی، انجمن ورزشی و تفریحی، انجمن علمی‌ـ تخصصی، انجمن صنفی، انجمن محلی، حزب و تشکل سیاسی رسمی کشور، سازمان‌های غیر دولتی، انجمن‌های خیریه‌ای و بسیج) عضو نیستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Role of Facebook in Changing the Nature of News and Information Dissemination Methods from the Viewpoint of Tehran’s Journalists Members of Facebook

چکیده [English]

This research has been conducted with the purpose of studying the role of virtual social networks in changing the nature of news and information in the society while emphasizing on the Face Book. This research has employed survey method and used questionnaire for collecting data. Journalists who are members of the Face Book social network comprise the statistical population of this research. The findings of this study have shown that most of respondents use the internet for more than 4 hours a day and use Face Book more than other networks to complete or get their stories. However, they use Face Book very little during the day. Most of them have been Face Book members for about three years and this social network formally or informally has had effect on the way they publish their news stories. In addition, since Face Book is filtered and using it is considered a violation by legal authorities, the newspapers these journalists work with use this network little and very little for communicating with their audiences or for selling more. Most of the respondents said they were not members of teachers and parents associations, Islamic societies, sports & entertainment associations, scientific-specialized associations, guild associations, local assemblies, parties and formal political groupings, NGOs, Charity and Basij (mobilization) associations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Social Networks
  • News
  • news and communication technologies