خوشه‌بندی اقلام و محصولات فرهنگی فضای مجازی نوشتة عباس طلوعی بهداد میرافشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کالاهای فرهنگی به‌عنوان یک سرمایة عمومی در سبک زندگی اجتماعات به شکل سنّتی نقش مهمی داشته‌است و در مراحل و دوران‌های متعددی به‌روز و دسته‌بندی شده، به‌طوری‌که در سلایق متنوعی توسط دست‌اندرکاران بخش فرهنگی و هنری در انواع و اقسام مختلف تولید و عرضه ‌شده‌اند. تنها در فضای مجازی است که دست‌اندرکاران و کاربران آن علی‌رغم گذراندن اوقات نامحدود و انجام فعالیت‌های روزانه، هنوز شناخت مناسبی از سبک جدید شکل‌‌گرفته (به‌واسطه فناوری) پیرامونی خود ندارند. 
این پژوهش از طریق تکنیک داده‌کاوی و روش خوشه‌بندی کامینز سعی در گروه‌بندی اقلام و محصولات فرهنگ مجازی و تعریف جدیدی از آن بر اساس مصرف فناورانه مخاطبان دارد. پرسشنامه‌های مکتوب و پرسشنامه‌های الکترونیکی شامل 34 گویه در چهار بخش در فضای مجازی به تعداد 550 نمونه از فعالین سایبری در بازه‌های زمانی مختلف توزیع شد و در نهایت تعداد 8 خوشه از اقلام فرهنگی (به‌همراه ویژگی‌ها و تمایلات عمومی و فناورانه کاربران) شناسایی، سپس خوشه‌ها در نمای گرافیک یا به عبارتی شبکة فرهنگ مجازی ترسیم شد.
نتایج این تحقیق می‌تواند برای سازمان‌ها در بخش تولید و عرضة محصولات فرهنگ و فناوری و چه در بخش بازار و موضوعات اجتماعی و شهروندی به‌همراه شناسایی الگوهای مصرف مخاطبان و مشتریان در تکوین سبک زندگی مجازی مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clustering Cyberspace Cultural Items and Products Abbas Toloie, Behdad Mirafshar

چکیده [English]

Cultural products, as a public asset, traditionally have had an important role in social life style and they have been updated and categorized in different stages and periods, so that they have been produced and presented in various types and forms by those involved in cultural and art domains with diversified tastes.
Using data mining techniques and Cummins clustering method, this study is trying to group items and products of cyber culture and redefine it on the basis of technological consumption of the audience. Written questionnaires and electronic questionnaires consisting of 34 items in four categories in cyberspace were distributed among 550 samples of cyber activists in different periods of time and eventually eight clusters of cultural objects (along with the users’ public sentiments and technological features) were identified. Then, the clusters were drawn in graphical view or, in other words, in virtual cultural network.
The results of this research can be useful for organizations both in production and supply of cultural and technological products and in marketing sector and social as well as citizenship issues along with identification of consumption patterns of the audiences and consumers in development of virtual lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data mining technique
  • Cummins clustering approaclifestyle
  • consh
  • virtual cultural network
  • umption patterns
  • items and products of virtual culture