هویت آنلاین و اینستاگرام (مطالعة چگونگی نمایش هویت جوانان در اینستاگرام) نوشتة سمانه سامانی اعظم فراهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

موضوع هویت، با پیشرفت تکنولوژی راه‌های مختلفی برای بروز خود پیدا کرده است. در حال حاضر، سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف این امکان را به کاربران خود می‌‌دهد که با گوشی‌های همراه خود زندگی روزمره و هویت خود را از طرق مختلف به اشتراک بگذارند. از آنجا که هویت امری متغیر است که در طول تجربة اجتماعی و با شکل‌گیری شیوه‌های جدید ارتباطی تغییر می‌یابد شبکه‌های اجتماعی جدید می‌توانند با ارائة امکانات جدید به برساخت هویت افراد بپردازند. این پژوهش با هدف توصیف چگونگی ارائة هویت در فضای آنلاین اینستاگرام، با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل متنی به مطالعه تصاویر ارائه شده در این شبکة اجتماعی پرداخته که از سوی کاربران دانشجو و جوان، به اشتراک گذاشته شده است و تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که مخاطبان در فضای اجتماعی چگونه و در چه فضاهایی خود را بازنمایی کرده‌اند. بر این اساس مشخص شد که کاربران اینستاگرام از عکس به‌عنوان یک رسانه برای نمایش خود استفاده می‌کنند و حریم خصوصی خود را در این فضا به اشتراک می‌گذارند و در یک کنش متقابل هویت خود را بازمی‌سازند؛ هویتی پویا که در یک شبکة اجتماعی در حرکت و تعامل است. آنها طبق نظریة نمایش گافمن از فضای مجازی برای نمایش خود استفاده می‌کنند و هویتی آنلاین را شکل می‌دهند که در بده‌بستانی با هویت آفلاینشان است

کلیدواژه‌ها