تبلیغات تجاری شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی‌زبان و سبک زندگی زنان مخاطب نوشتة سیّده راضیه یاسینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زنان به‌عنوان مهم‌ترین مرکز در نهاد خانواده، نقش مهمی را در الگودهی به فرهنگ جامعه ایفا می‌کنند. در پی تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای به زبان فارسی که در سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته ‌است، یکی از اهداف مهم این شبکه‌ها به‌منظور تغییر سبک و الگوی زندگی زنان ایرانی، در قالب پخش آگهی‌های تجاری دنبال می‌شود. آگهی‌هایی که با شناخت دقیق از مخاطبان زن ایرانی و نیازسنجی از تقاضاهای گوناگون فردی و اجتماعی ایشان، موضوع مصرف هر چه بیشتر را کانون هدف خود قرار داده است تا ضمن تحقق کارکردهای اقتصادی سودجویانه به نفع بازار سرمایه، فرهنگ مصرف در میان زنان ایرانی را در مسیر مورد نظر خود، هدایت کند. 
این مقاله کوشیده است با نظری بر موضوع سبک زندگی زنان، محتوای 10 آگهی تجاری مربوط به شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان را که بر این مبنا طراحی، تولید و پخش شده‌اند، به روش تحلیل محتوای کیفی بررسی کند و به استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار در این آگهی‌ها و نیز نتایج حاصل از به‌کارگیری آنها بر مخاطبان اهتمام ورزد. نتایج حاصل از خوانش متنی نمونه‌های تحلیل‌شده در این مقاله نشانگر آن است که این تبلیغات به‌نحوی هنرمندانه و با بهره‌مندی از عوامل متنی و بصری قدرتمند طراحی و ساخته شده‌اند به‌نحوی که از میزان اثرگذاری زیادی بر مخاطبان خود برخوردارند

کلیدواژه‌ها