تبلیغات تجاری شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی‌زبان و سبک زندگی زنان مخاطب نوشتة سیّده راضیه یاسینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زنان به‌عنوان مهم‌ترین مرکز در نهاد خانواده، نقش مهمی را در الگودهی به فرهنگ جامعه ایفا می‌کنند. در پی تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای به زبان فارسی که در سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته ‌است، یکی از اهداف مهم این شبکه‌ها به‌منظور تغییر سبک و الگوی زندگی زنان ایرانی، در قالب پخش آگهی‌های تجاری دنبال می‌شود. آگهی‌هایی که با شناخت دقیق از مخاطبان زن ایرانی و نیازسنجی از تقاضاهای گوناگون فردی و اجتماعی ایشان، موضوع مصرف هر چه بیشتر را کانون هدف خود قرار داده است تا ضمن تحقق کارکردهای اقتصادی سودجویانه به نفع بازار سرمایه، فرهنگ مصرف در میان زنان ایرانی را در مسیر مورد نظر خود، هدایت کند. 
این مقاله کوشیده است با نظری بر موضوع سبک زندگی زنان، محتوای 10 آگهی تجاری مربوط به شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان را که بر این مبنا طراحی، تولید و پخش شده‌اند، به روش تحلیل محتوای کیفی بررسی کند و به استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار در این آگهی‌ها و نیز نتایج حاصل از به‌کارگیری آنها بر مخاطبان اهتمام ورزد. نتایج حاصل از خوانش متنی نمونه‌های تحلیل‌شده در این مقاله نشانگر آن است که این تبلیغات به‌نحوی هنرمندانه و با بهره‌مندی از عوامل متنی و بصری قدرتمند طراحی و ساخته شده‌اند به‌نحوی که از میزان اثرگذاری زیادی بر مخاطبان خود برخوردارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persian-Language Satellite TV Networks Commercials and Their Female Audience Lifestyle Seyedeh Raziyeh Yasini

چکیده [English]

Women, as the focal point in the family, play a vital role in patterning of the society’s culture.  In the wake of the increasingly launched Persian language satellite television networks in recent years, one of the major objectives of these networks-- which is aimed at changing the lifestyle of Iranian women—is pursued within the commercials framework. Commercials target more consumption through precise understanding of Iranian female audience and studying and assessing their varied individual and social demands so that while materializing their profit-making economic functioning in the interest of the capital market, at the same time they guide the consumption culture among Iranian women towards their desired direction.
Considering the issue of women's lifestyle, this article has examined by applying qualitative content analysis the contents of 10 commercials of Persian-language television networks that have been designed, produced and broadcast on this basis and extracted the determinants in these commercials and the impacts of their usage on their audiences. The findings of the analyzed samples in this article show that the commercials have been designed and made so professionally and artistically by using powerful visual and textual elements that they have enormous effects on their audiences

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Commercials
  • Women
  • Satellite Television Networks