عوامل مؤثر بر جذب مخاطبان به سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای؛ (مطالعۀ موردی سه سریال تلویزیونی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با اشاره به فضای نوین رسانه‌ای که در آن با وجود عوامل گوناگون مؤثر بر رقابت بین رسانه‌های فعال در این فضا، مخاطبان امروز رسانه‌ها به صورت پاره‌پاره درآمده‌اند، شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی‌زبان را یکی از عناصر فعال در این فضا دانسته است که با بهره‌گیری از مجموعه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای به‌عنوان یکی از قالب‌ها یا ژانرهای برنامه‌ای تلویزیونی، توجه بخشی از مخاطبان ایرانی را به خود جلب کرده‌اند. این مقاله با معرفی سه مجموعۀ تلویزیونی پخش‌شده از دو شبکۀ تلویزیونی ماهواره‌ای ضمن تحلیل عوامل مؤثر بر جذب مخاطبان به این سه مجموعه، خوانش مخاطبان از این موضوع را نیز تشریح کرده است. همچنین پیشنهادهایی متناسب با موضوع بحث، برای سیاستگذاران فرهنگی و رسانه‌ای ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Audience Attraction to Satellite TV Series; Case Study of Three TV Series Abdullah Bicharanlou

چکیده [English]

This article refers to the new media atmosphere in which despite the existence of diverse factors influencing competitiveness among active media, the media audience have become fragmented. It considers the Persian-language Satellite television networks as one of the active elements in this atmosphere and argues that by using satellite TV series, as one of the genres of television programs, they have attracted the attention of a part of their Iranian audience. This article introduces three TV series broadcast from two satellite television networks. While analyzing the factors effective in attracting the audience to these series, the paper describes the audiences’ understanding of the subjects. Also recommendations befitting the subject have been offered for cultural and media policy making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellite TV
  • TV Series
  • Audience Attraction