مدیریت خلاقیت در سازمان‌های رسانه‌ای نوشتة ترجمه و تلخیص پل دویر سیاوش صلواتیان حامد منصوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

خلاقیت منبعی ارزشمند در صنایع رسانه‌ای محسوب می‌شود. هیچ رسانه‌ای بدون به‌کارگیری سطح مشخصی از خلاقیت در تولیدهای خود نمی‌تواند موفق شود. برای دستیابی به این سطح از خلاقیت، سازمان‌های رسانه‌ای باید به مدیریت خلاقیت در سازمان‌های خود بپردازند. مقالة حاضر نشان می‌دهد که تنش اصلی مدیریت خلاقیت در سازمان‌های رسانه‌ای میان مدیریت رایج (مدیریت ازدیدگاه نئووبری یا مدیریت عقلانیت‌گرا و ابزاری) و خلاقیت برانگیخته شده ذاتی است. در ادامة مقاله بیان می‌شود که چگونه می‌توان این تنش را به کمک الگوی اصلاح شده‌ای که نخستین بار توسط آمابیل ارائه شده، مدیریت کرد. این الگو می‌تواند برای توصیف، تحلیل و ارزیابی سه مؤلفة کلیدی مؤثر در مدیریت خلاقیت یعنی مهارت‌های زمینه‌ای، مهارت‌های تفکر خلاق و انگیزش درونی مفید باشد. همچنین این مقاله بحث خواهد کرد که چگونه نسخه اصلاح شدة الگوی آمابیل می‌تواند برای تحلیل و تشریح موفقیت رویکردهایی خاص در مدیریت خلاقیت (به‌صورت خاص در مطالعه مورد بی‌بی‌سی) موفق باشد. سپس به این موضوع می‌پردازد که پژوهش‌های آینده در زمینة مدیریت رسانه چگونه می‌توانند با بیان توصیفاتی واضح‌تر و مفصل‌تر از گسترة وسیعی از مهارت‌های ویژة زمینه‌ای در رسانه، به درک درستی از مدیریت خلاقیت در سازمان‌های رسانه‌ای دست یابند؛ و با مطالعه چگونگی تعامل این مهارت‌ها با مهارت‌های تفکر خلاق و انگیزش درونی، راه را برای پرورش خلاقیت در این سازمان‌ها هموار سازند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managing Creativity in Media Organisations Paul Dwyer Translated and summary by: Siavash Salavatian, Hamed Mansouri

چکیده [English]

Creativity is a precious resource in media industries. Media could not succeed without having enough amount of creativity in their productions. To reach this level of creativity media organizations should manage creativity among their organizations. This paper suggests that the central tension in managing creativity in media organizations is between conventional (means-end) management (the neo-Weberian view) and intrinsically motivated creativity. The argument illustrates how this tension may be managed using a model first proposed by Amabile, with suggested modifications, because it is helpful for describing, analyzing and evaluating three key variables involved in managing creativity: domain skills, creative thinking skills and intrinsic motivation. The essay argues how this modified version of the model can be used to analyze and explain the success of a particular approach to managing creativity -in this case at the BBC. This paper indicates where future research in the media management field could develop understanding of the management of creativity by producing clearer more detailed descriptions of a range of specific media domain skills and by studying how these interact with creative thinking skills and intrinsic motivation to foster creativity in media organizations

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity
  • Creativity Management
  • Media Management
  • Media Organization