پیشگیری از وقوع جرم و ترویج مجازات‌های جایگزین در بستر رسانه؛ چالش‌ها و راهکارها نوشتة مهدی جعفری زهرا منوچهر آبادی عقیل متقدم زینب استادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

روند رو‌به‌رشد آسیب‌های اجتماعی و جرائم، موضوعی است که نه‌تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به دغدغه مسئولان و متولیان سلامت اجتماعی تبدیل شده است. با افزایش جرائم، تعداد زندانیان و به‌تبع آن پیامدهای ناشی از محبوس‌شدن مجرمان باعث شده است تا نهادهای اجتماعی و قضایی به‌دنبال یافتن راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع و کاهش پیامدهای پس از ارتکاب جرم باشند.
رسانه‌ها با مدیریت افکارعمومی، طراحی و ارائة الگوهای رفتاری، انواع نگرش و بینش به مخاطبان، تأثیر بسزایی در کاهش وقوع جرم و تأمین احساس امنیت دارند. در این مقاله با بهره‌گیری از نظریه‌های کاشت و جریان دو مرحله‌ای اطلاعات، ضرورت و اهمیت نقش مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها در رهبری و هدایت افکار عمومی بررسی شده است و با تحلیل موردی حادثة بازکردن بخیة چانة کودک خمینی‌شهری، نقش رسانه در چگونگی انعکاس و موضع‌گیری نسبت به آسیب‌های اجتماعی واکاوی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crime Prevention & Promotion of Alternative Punishments in the Media; Challenges & Solutions

چکیده [English]

The growing trend of social damages and crime is an issue that concerns public health officials and administrators not only in Iran but throughout the world. With increase in crime rates, the number of prisoners and as a result the consequences of criminals’ confinement have made social and judicial institutions look for ways to prevent and reduce the consequences of crimes. The media play a significant role in dropping the crime rate and providing a sense of security by guiding the public opinion as well as designing and presenting behavioral patterns, various kinds of attitudes and insights to the audience.
This paper has studied the necessity and importance of the role of media’s social responsibility in guiding the public opinion through employing cultivation theory and the two-step flow of information and aimed to examine the role of media in how to reflect and take position towards social damages by analyzing the case of undoing the stitches on the chin of a poor child from Khomeini-shahr district.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mass media
  • Prevention
  • crime
  • Alternative Punishments