مطالعة کیفی چالش‌های شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در زندگی کاربران نوشتة آذر قلی‌زاده عباس زمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعة کیفی چالش‌های شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در زندگی کاربران بوده است. روش پژوهش کیفی و تکنیک پژوهش، مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته بود. بر این اساس با 20 نفر از کاربران حرفه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) که از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه به‌طور مداوم استفاده می‌کردند به‌صورت حضوری مصاحبه شد. نمونه‌گیری از نوع هدفمند و معیار نمونه‌گیری، اشباع نظری بود. برای تحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله‌ای کلایزی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که سه مفهوم اصلی: ” نقض حریم خصوصی افراد“، ” کاهش اعتماد در روابط اجتماعی“ و ” استفاده از هویت جعلی“ مهم‌ترین تأثیرات مخرب این شبکه‌ها در زندگی کاربران بوده است. آگاهی از این چالش‌ها و تهدیدها ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی، امکان استفاده بهینه از فناوری‌های نوین را فراهم و مسیر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی کشور را برای متولیان امر هموارتر می‌‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Study of Challenges Posed by Cell Phone Social Networks in Users’ Lives Azargholizadeh, Abbas Zamani

چکیده [English]

This research is aimed at conducting qualitative study of challenges posed by cellphone social networks on the lives of their users. The study has used qualitative research method and semi-structured interview. For this purpose, 20 professional users at Islamic Azad University of Esfahan (Khorasgan) were selected based on purposeful theoretical saturation sampling and interviewed in person. The data were analyzed by applying the 7-step Colaizzi method. The research findings have shown that the main three concepts of ‘individual privacy rights intrusion’, ‘decline in social relations confidence’ and ‘using false identity’ have been the most destructive impacts of these networks on the users’ lives. Being aware of these threats and challenges, while decreasing social harms, provides the possibility of optimal use of new technologies and helps pave the way for cultural planning and policy making and those in charge to make a balance for the cultural development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Virtual Networks
  • Social Media
  • Social Apps
  • Cell phone