جهان‌نگری در شبکه‌‌های اجتماعی (مطالعة موردی کاربران تهرانی Facebook) نوشتة علیرضا نیکخواه امیرعلی تفرشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جهان‌نگری مفهومی چندبُعدی است که بررسی آن میزان آمادگی نیروهای انسانی، به‌عنوان مؤلفه­ای اساسی در فرایند جهانی‌شدن، برای ورود یا تداوم این فرایند را نشان داده و به پژوهشگران کمک می‌کند تا روند آینده جهانی‌شدن را پیش‌بینی کنند. بر این مبنا مسئله پژوهش حاضر بررسی سطح جهان‌نگری کاربران تهرانی عضو فیس‌بوک، یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی در میان کلیه تکنولوژی­های نسل دوم اینترنت (وب2) است. روش پژوهش برای انجام این مطالعه، پیمایش اجتماعی بوده و در آن از ابزار پرسشنامه آنلاین استفاده شده است. از آنجا که بالاترین میزان عضویت در شبکه­های اجتماعی و بیشترین میزان دسترسی به اینترنت در ایران، مختص کاربران تهرانی است، این پرسشنامه­ها به‌صورت هدفمند در میان کاربران فضای مجازی که عضو فیس‌بوک و ساکن تهران بودند توزیع شد.
یافته­های این پژوهش نشان می­دهد در مجموع جهان­نگری کاربران مورد مطالعه در سطح بالایی قرار دارد. به‌طور مشخص در حوزة جهان‌نگری اقتصادی امتیازهای کاربران بیشتر در طبقة ” متوسط“ و در حوزه‌های حقوقی- سیاسی و فرهنگی- اجتماعی در طبقه ” زیاد“ اجتماع یافته است. همچنین مناقشه‌برانگیزبودن موضوع در حوزه حقوقی- سیاسی، هزینه‌بر بودن موضوع در حوزه اقتصادی و شخصی‌بودن موضوع در حوزه فرهنگی- اجتماعی، از جمله عواملی هستند که می­توانند کاهش سطح جهان‌نگری را در آن حوزه به‌دنبال داشته باشند. در عین‌حال یافته­های به­دست­آمده حاکی از آن است که میان جنسیت و سطح تحصیلات کاربران از یک‌سو و جهان­نگری آنان از سوی دیگر رابطه معناداری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها