جهان‌نگری در شبکه‌‌های اجتماعی (مطالعة موردی کاربران تهرانی Facebook) نوشتة علیرضا نیکخواه امیرعلی تفرشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جهان‌نگری مفهومی چندبُعدی است که بررسی آن میزان آمادگی نیروهای انسانی، به‌عنوان مؤلفه­ای اساسی در فرایند جهانی‌شدن، برای ورود یا تداوم این فرایند را نشان داده و به پژوهشگران کمک می‌کند تا روند آینده جهانی‌شدن را پیش‌بینی کنند. بر این مبنا مسئله پژوهش حاضر بررسی سطح جهان‌نگری کاربران تهرانی عضو فیس‌بوک، یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی در میان کلیه تکنولوژی­های نسل دوم اینترنت (وب2) است. روش پژوهش برای انجام این مطالعه، پیمایش اجتماعی بوده و در آن از ابزار پرسشنامه آنلاین استفاده شده است. از آنجا که بالاترین میزان عضویت در شبکه­های اجتماعی و بیشترین میزان دسترسی به اینترنت در ایران، مختص کاربران تهرانی است، این پرسشنامه­ها به‌صورت هدفمند در میان کاربران فضای مجازی که عضو فیس‌بوک و ساکن تهران بودند توزیع شد.
یافته­های این پژوهش نشان می­دهد در مجموع جهان­نگری کاربران مورد مطالعه در سطح بالایی قرار دارد. به‌طور مشخص در حوزة جهان‌نگری اقتصادی امتیازهای کاربران بیشتر در طبقة ” متوسط“ و در حوزه‌های حقوقی- سیاسی و فرهنگی- اجتماعی در طبقه ” زیاد“ اجتماع یافته است. همچنین مناقشه‌برانگیزبودن موضوع در حوزه حقوقی- سیاسی، هزینه‌بر بودن موضوع در حوزه اقتصادی و شخصی‌بودن موضوع در حوزه فرهنگی- اجتماعی، از جمله عواملی هستند که می­توانند کاهش سطح جهان‌نگری را در آن حوزه به‌دنبال داشته باشند. در عین‌حال یافته­های به­دست­آمده حاکی از آن است که میان جنسیت و سطح تحصیلات کاربران از یک‌سو و جهان­نگری آنان از سوی دیگر رابطه معناداری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Global Thinking in Social Networks Case Study: Tehrani Users of Facebook Amir Ali Tafreshi, Ali Reza Nikkhah

چکیده [English]

Thinking globally is a multidimensional concept and reviewing it indicates the degree of readiness of human resources, as a fundamental component in the globalization process, to enter into or continue this process. It also helps researchers to predict the future trend of globalization. On this basis, the study reviews the global thinking level of Tehrani users of Facebook, one of the most popular social media networks among all Web 2 technologies. The research methodology has been social survey and online questionnaires used as research tools. Since the highest number of memberships in social networks and the highest amount of access to Internet in Iran is devoted to Tehrani users, these questionnaires have been specifically distributed among virtual space users who have been members of the Facebook and Tehran residents.
The research findings indicate that on the whole the under study global thinking users are at a high level. Distinctly, in the economic global thinking, the users’ credits are accumulated in the “middle class” and in legal-political and cultural-social fields in the “high” class. Also, the controversialness of  the issue in legal-political field, its costliness in the economic field and privateness in cultural-social field are among factors which can ensue reduction of global thinking level in that field. The findings also indicate that there is no significant relationship between gender and education level of the users on the one hand and their global thinking on the