بررسی موافقتنامة انتقال فرامرزی داده های شخصی بین ایالات متحدة آمریکا و اتحادیة اروپا با نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : فنی و ترویجی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در عصر کنونی موضوع حمایت از داده و مباحث حقوقی مربوط به آن، اهمیت بسیاری یافته است. موضوعی که در نظام‌های حقوقی مختلف و در زمینة مسائل حقوقی داده با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شده، مبحث انتقال فرامرزی داده است. در این نوشتار تلاش شده تا به این مسئله از مسیر بررسی توافقنامة  حامی حریم خصوصی (Privacy Shield) که میان اتحادیة اروپا و ایالات متحدة آمریکا منعقد شده، پرداخته شود. در همین راستا، ابتدا رویکرد آن‌ها نسبت به مبحث حمایت از داده، بررسی شده و سپس تحولات موجود در زمینة انتقال فرامرزی داده در اتحادیة اروپا و ایالات متحده آمریکا از توافقنامه بندرگاه امن (Safe Harbor) تا توافقنامه حامی حریم خصوصی و اصول حمایت از داده موجود در این دو سند موشکافی شده است؛ تا از این طریق بتوان به یک دیدگاه جامع و مانع در زمینة انتقال فرامرزی داده در این دو نظام حقوقی مهم در سطح جهان و خلأهای مربوط به آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دست یافت.

کلیدواژه‌ها


 
نورایی بیدخت، حسن (1378)، “حریم خصوصی افراد در جریان بین‌المللی داده‌ها”، فصلنامه رسانه، شماره 38، 1378.
آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، 1393.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، 1388.
قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، 1389.
تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات (1395)، مصوبه شورای عالی فضای مجازی.
لایحه حکمرانی الکترونیکی، 1396.
پیش‌نویس لایحه حمایت از داده و حریم خصوصی در فضای مجازی (1396)، وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ارائه لوایح پنج‌گانة برای پر کردن خلاءهای حقوقی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، (1396)، دسترسی در:
https://www.ict.gov.ir/fa/newsagency/20934/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D9%BE%D9%86%D8%AC%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD