حباب فیلتر و شخصی سازی اطلاعات در رسانه های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه صداوسیما

2 علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

ظهور رسانههای اجتماعی، مقیاس و سرعت اشتراکگذاری اخبار و اطلاعات را متحول ساخته است. با وجود این، تمایل کاربران به برقراری ارتباط با افراد همفکر و تعبیة الگوریتمهای توصیهگر از سوی بسترهای مختلف، برای جلب نظر کاربران و کنترل حجم اطلاعات اضافی، خطر قطبش و تفکیک برخط و احتمال مصرف اطلاعات جانبدارانه و مضر را افزایش داده است. به عبارتی کاربر با شخصیسازی محتوا، ضمن اجتناب از دیدگاههای مخالف، در معرض مطالبی قرار میگیرد که تأییدکنندة تعصباتش بوده و از قبل به آنها اعتقاد داشته است. این مهم، منجر به حصر اطلاعاتی کاربر و شکلگیری حباب فیلتر و پیلههای اطلاعاتی اطراف وی میشود. اگر اطلاعات منتشرشده، در فضای این حبابها و اتاقهای پژواک، همچون اخبار جعلی، آسیبزا باشند، خطرهای متعددی را به همراه دارد؛ تا جاییکه میتواند فرایند دموکراسی و تفاهم اجتماعی را مختل سازد و جامعهای چندپاره را سبب شود. در این مقاله، با بررسی منابع علمی موجود به معرفی نظریه حباب فیلتر و تأثیر آن بر تشدید قطبیسازی جوامع و افزایش مصرف اخبار جعلی میپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The filtering bubble and personalization of information in social media

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Azadi 1
  • Saeid Nikgoo 2
1 Communication Science, IRIB University
2 Political Science, Tehran University
چکیده [English]

Emergence of social media has changed the scale and speed of sharing news and information. But despite such development, desire by users to contact people of their liking and installing advising algorithms by various platforms in order to attract users and control the volume of the extra information, danger of polarization and online separation,  have increased the possibility of using partial and harmful information.
In other words, the user by personalization of the content, while depriving himself from various outlooks, exposes himself to materials that confirm his prejudices that he has had believed before. This practice leads to information imprisonment of the user and formation of filtering bubble and information shield around him. In case the published information in this bubbly space and echo chambers, like fabricated news to be harmful, it would be dangerous in many ways to an extent that can disrupt the process of democracy and social understanding and create a divided society.
In this research work, by reviewing the scientific sources, we have introduced the filtering bubble and its impact on polarization of communities and consumption of the fabricated news.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Filtering Bubble
  • Echo Chamber
  • Fabricated News
  • Selective Encounter
آزادی، محمدحسین (1398)،  راهکارهای مقابله با خبرجعلی برای معاونت سیاسی سازمان صداوسیما، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات،دانشگاه صداوسیما، تهران.
ایروانی، محمود و فاطمه باقریان (1383)، شناخت اجتماعی (روان‌شناسی اجتماعی)، ساوالان، تهران.
اسکندری‌پور، ابراهیم و علی‌اکبر اکبری‌تبار (1392)، “ روش مطالعة علمی در باب صفحه‌های مرتبط با شبکه‌های رادیو و تلویزیون در شبکه‌های مجازی (با رویکرد ترکیبی کمی و کیفی)”، فصلنامة پژوهش‌های ارتباطی، 20 (76).
بهنر، جرد و میکاییل وانک (1384)، نگرش‌ها و تغییر آنها، ترجمة علی بهداد، انتشارات جنگل، تهران.
سولیوان، تام، جان هارتلی، دانی ساندرز و جان ‌فیسک (1385)، مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمة میرحسن رئیس‌زاده، نشر فصل نو، تهران.
شجاعی‌زاده، داود، علیرضا حیدرنیا، فضل‌الله غفرانی‌پور، امیر حاجی‌آقا پاکپور و محسن صفاری (1388)، نظریه‌ها، مدل‌ها و روش‌های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، آثار سبحان، تهران.
شومیکر، پاملا (1392)، دروازه بانی، ترجمة حسین افخمی، نشر نی، تهران.
عباسی، حجت‌الله (1382)، ”دروازه‌بانی خبر در تلویزیون”، ماهنامة افق، 3(45).
گرانمایه‌پور، علی و ریحانه‌سادات‌ ذاکری (1395)، “ بررسی میزان و نحوة پوشش خبری داعش و مقایسه رعایت ملاحظات پوشش اخبار خشن و دلخراش (در دو بخش خبری 21 شبکه اول سیما و خبر تاپ‌فایو شبکه پرس‌تی‌وی)” فصلنامة رسانه، 27 (4).
مهدی‌زاده، سیّدمحمد(1396)، نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، انتشارات همشهری، تهران.
ناطقی، امیرحسین (1397)، دگردیسی نظریه‌های ارتباطی از رسانه‌های سنّتی به رسانه‌های نوین: مطالعه تطبیقی برجسته‌سازی تلویزیونی و ترند توییتری در رخدادهای دی‌ماه 1396، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه صداوسیما، تهران.
نصراللهی، اکبر (1394)، “ مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی”، فصلنامة رسانه، 18(3).
ویندال، سون، بنو سیگنایزر  و جین  اولسون (1376)، کاربرد نظریه‌های ارتباطات، ترجمة علیرضا دهقان، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، تهران.