تحلیل محتوای کیفی اخبار خبرگزاری ها در باره تحولات مصر از 27 دی تا 23 بهمن 1389(اسوشیتدپرس ,یونایتد پرس , فرانس پرس و رویترز) / نوشته :حسن مجیدی و محمد نیک ملکی

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

صهیونیستی یا به عبارتی هم‌پیمانی با این رژیم با 6/15درصد بیشترین منشأ تحولات مصر در هفتة دوم در اخبار چهار خبرگزاری‌ بوده است.    
موقعیت راهبردی مصر درخاورمیانه
 

کلیدواژه‌ها