تعداد مقالات: 362
138. بازی‌وارسازی، فناوری نوین اقناع مخاطب

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 35-55

کیانوش کریمی؛ جلال غفاری قدیر


141. شناسایی عوامل مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمانی در مطبوعات (مورد مطالعه روزنامه های شهر اصفهان)

دوره 30، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 67-87

عباس قائدامینی هارونی؛ سمانه کلدانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی


142. درگیرسازی مخاطب در رسانه‌ها: ارائه چارچوبی مفهومی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 47-69

داتیس خواجه ئیان؛ افشین امیدی؛ اسماعیل نوروزی