دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی رابطه استفاده از رسانه ها،هویت اجتماعی و سبک زندگی زنان ( مورد مطالعه :کارمندان زن شهرستان جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22034/bmsp.2022.255932

علیرضا صنعت خواه


مقایسۀ اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان وابسته به اینترنت با دانشجویان غیروابسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

10.22034/bmsp.2022.327037.1684

سمیه تاجیک اسماعیلی


اثرات شبکه‌های اجتماعی بر جامعه روستایی استان خوزستان (مورد مطالعه: دهستان کوت عبدالله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.22034/bmsp.2022.331968.1696

حشمت اله سعدی؛ ناهید هاشمی امین؛ رضا موحدی


رابطه بین تبلیغ و قصد خرید: مرور نظام مند و فراتحلیل مطالعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22034/bmsp.2022.344943.1739

محمدحسین ریاحی؛ شهناز نایب زاده؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی


طراحی مدل اثر بخشی تبلیغات بومی شده در شبکه های اجتماعی با رویکرد تحلیل مضمون کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2022.337032.1716

زلیخا دهقانی؛ رضا ابراهیم زاده؛ مهرداد صادقی؛ مهربان هادی پیکانی


ارزیابی سیاست‌های حوزه رسانه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2022.317814.1659

قاسم آزادی احمدآبادی


بررسی نحوه پوشش اخبار جعلی در سینما و موسیقی در هشت رسانه ی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2021.283263.1523

محبوبه آذرخیل؛ اکبر نصراللهی کاسمانی؛ نسیم مجیدی


بررسی مصرف رسانه‌ای دانشجویان دانشگاه‌های تهران و رابطه آن با باستان‌گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2021.301261.1600

مجید رضائیان؛ آرزو غیاثوند


ارائه ی مدل توسعه ی عملکرد روابط عمومی در سازمان تامین اجتماعی با رویکرد مدیریت استراتژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2021.310053.1626

مجتبی رضوانی؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده؛ علی فلاح


تدوین الگوی مطلوب پدافند غیرعامل رسانه ای درایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2021.289073.1553

علیرضا محمدی؛ ابوالفضل دانایی


رابطة بین استفاده از اینستاگرام با تغییرات فرهنگی دانشجویان (مطالعة موردیِ دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2021.263355.1446

محمدجواد براتی؛ نرگس عطریان


بررسی تأثیر الگوی استفاده از رسانه‏ های جمعی بر سبک زندگی سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2021.300127.1597

توکل آقایاری هیر؛ رویا داداشی


امکان‎سنجی نقش وسایل ارتباط‌جمعی بر پیشگیری یا تسهیل وقوع جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2021.312012.1637

محسن غلامی


بررسی مدل های اتاق‌های خبر سازمان های رسانه یی جهان به منظور طراحی مدل نوین اتاق خبر برای رسانه های داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2022.156878

جواد دلیری؛ محمد سلطانی فر؛ علی اکبر فرهنگی؛ هادی خانیکی


نقش رسانه های شنیداری بر سلامت اجتماعی با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر (مورد مطالعه : شهروندان شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

10.22034/bmsp.2022.336780.1713

فرحناز مصطفوی کهنگی


بررسی پدیدۀ دیجیتال در صنعت موسیقی: چالش ها و فرصت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/bmsp.2022.296453.1580

محسن نورانی


تدوین و رتبه بندی معیار ارزیابی مجریان تلویزیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/bmsp.2022.317741.1658

یوسف خجیر؛ محبوب احمدی زاد؛ میثم یوسفی سرخنی


مصرف موسیقی دختران نوجوان زیسته در بافت دینی؛ همه‌چیزخواری یا انتخاب‌گری؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/bmsp.2022.339170.1726

عبدالله بیچرانلو؛ زینب خرمی شاد


راهبردهای ارتقای شفافیت در رسانه‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

10.22034/bmsp.2022.306186.1615

عباس زمانی؛ فائزه تقی پور؛ رضا اسماعیلی