کلیدواژه‌ها = موسیقی
بررسی نحوه پوشش اخبار جعلی در سینما و موسیقی در هشت رسانه ی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2021.283263.1523

محبوبه آذرخیل؛ اکبر نصراللهی کاسمانی؛ نسیم مجیدی


مصرف موسیقی دختران نوجوان زیسته در بافت دینی؛ همه‌چیزخواری یا انتخاب‌گری؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/bmsp.2022.339170.1726

عبدالله بیچرانلو؛ زینب خرمی شاد


واکاوی کارکردهای متقابل موسیقی و‎ ‎توسعه اجتماعی با میانجی گری رادیو ‏‏(از بدو تأسیس رادیو تاکنون)‏

دوره 32، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 111-126

10.22034/bmsp.2021.132258

محمود رضا حمیدی فتح آبادی؛ علی بقائی سرابی؛ افسانه وارسته فر