کلیدواژه‌ها = اینستاگرام
رابطة بین استفاده از اینستاگرام با تغییرات فرهنگی دانشجویان (مطالعة موردیِ دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2021.263355.1446

محمدجواد براتی؛ نرگس عطریان


بازنمود پوشش زنان ایرانی سیاستمدار در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام

دوره 32، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 99-129

10.22034/bmsp.2021.141722

عبدالله بیچرانلو؛ سیده راضیه یاسینی؛ بهناز جلالی‌پور


اینستاگرام: تجربه جدید دیدن و دیده شدن و پیامدهای آن

دوره 32، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 29-51

10.22034/bmsp.2021.132232

بهزاد کریمی؛ علی دلاور؛ علی اکبر فرهنگی