کلیدواژه‌ها = مخاطب
چالش های اقتصادی روزنامه های ایران و راهکارهای برون رفت از آن

دوره 33، شماره 3، آبان 1401، صفحه 223-241

10.22034/bmsp.2021.295135.1573

رویا فرامرزی؛ داود صفایی؛ حوریه دهقان شاد؛ حسین انتظامی


بازی‌وارسازی، فناوری نوین اقناع مخاطب

دوره 29، شماره 3، آذر 1397، صفحه 35-55

کیانوش کریمی؛ جلال غفاری قدیر