کلیدواژه‌ها = سینما
بررسی نحوه پوشش اخبار جعلی در سینما و موسیقی در هشت رسانه ی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2021.283263.1523

محبوبه آذرخیل؛ اکبر نصراللهی کاسمانی؛ نسیم مجیدی