کلیدواژه‌ها = دیپلماسی رسانه‌ای
طراحی مدل دیپلماسی رسانه ای جهت دستیابی به برند ملی

دوره 30، شماره 3، آذر 1398، صفحه 71-93

زینب شاهینی؛ مهدی شریفی