کلیدواژه‌ها = رسانه‌های جمعی
بررسی مصرف رسانه‌ای دانشجویان دانشگاه‌های تهران و رابطه آن با باستان‌گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2021.301261.1600

مجید رضائیان؛ آرزو غیاثوند


امکان‎سنجی نقش وسایل ارتباط‌جمعی بر پیشگیری یا تسهیل وقوع جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2021.312012.1637

محسن غلامی