کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی
اثرات شبکه‌های اجتماعی بر جامعه روستایی استان خوزستان (مورد مطالعه: دهستان کوت عبدالله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.22034/bmsp.2022.331968.1696

حشمت اله سعدی؛ ناهید هاشمی امین؛ رضا موحدی


رابطة بین استفاده از اینستاگرام با تغییرات فرهنگی دانشجویان (مطالعة موردیِ دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2021.263355.1446

محمدجواد براتی؛ نرگس عطریان