کلیدواژه‌ها = مدیریت بحران
تحلیل نقش شبکه های اجتماعی در مدیریت بحران سیل

دوره 32، شماره 3، آذر 1400، صفحه 55-80

10.22034/bmsp.2021.141414

فاطمه تاجیک؛ سید علی رحمانزاده؛ سید وحید عقیلی؛ داود نعمتی انارکی


طراحی الگوی مدیریت بحران در رسانه

دوره 29، شماره 3، آذر 1397، صفحه 125-145

علی پاکباز خسروشاهی