کلیدواژه‌ها = سازمان رسانه‌ای
تعداد مقالات: 5
1. مدیریت نوآوری رسانه ای: تدوین چارچوبی یکپارچه

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 57-83

طاهر روشندل اربطانی؛ افشین امیدی