کلیدواژه‌ها = مدیریت رسانه
بررسی مدل های اتاق‌های خبر سازمان های رسانه یی جهان به منظور طراحی مدل نوین اتاق خبر برای رسانه های داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2022.156878

جواد دلیری؛ محمد سلطانی فر؛ علی اکبر فرهنگی؛ هادی خانیکی


علل کاهش شمارگان مطبوعات در ایران

دوره 32، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 5-34

10.22034/bmsp.2021.136840

محمدمهدی فرقانی؛ محمد امین بنی تمیم


درگیرسازی مخاطب در رسانه‌ها: ارائه چارچوبی مفهومی

دوره 30، شماره 3، آذر 1398، صفحه 47-69

داتیس خواجه ئیان؛ افشین امیدی؛ اسماعیل نوروزی