کلیدواژه‌ها = روابط عمومی
ارائه ی مدل توسعه ی عملکرد روابط عمومی در سازمان تامین اجتماعی با رویکرد مدیریت استراتژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2021.310053.1626

مجتبی رضوانی؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده؛ علی فلاح