نویسنده = محسن روحانی
نقش صدا و سیما در تقویت اعتماد سیاسی

دوره 33، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 5-28

10.22034/bmsp.2022.145452

محسن روحانی؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ بی بی سادات میر اسماعیلی؛ امید جهانشاهی؛ علی اکبر فرهنگی