نویسنده = علی اکبر فرهنگی
بررسی مدل های اتاق‌های خبر سازمان های رسانه یی جهان به منظور طراحی مدل نوین اتاق خبر برای رسانه های داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2022.156878

جواد دلیری؛ محمد سلطانی فر؛ علی اکبر فرهنگی؛ هادی خانیکی


نقش صدا و سیما در تقویت اعتماد سیاسی

دوره 33، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 5-28

10.22034/bmsp.2022.145452

محسن روحانی؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ بی بی سادات میر اسماعیلی؛ امید جهانشاهی؛ علی اکبر فرهنگی


اینستاگرام: تجربه جدید دیدن و دیده شدن و پیامدهای آن

دوره 32، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 29-51

10.22034/bmsp.2021.132232

بهزاد کریمی؛ علی دلاور؛ علی اکبر فرهنگی