نویسنده = علیرضا نظری
تعداد مقالات: 1
1. فضای مجازی احیاگر روزنامه نگاری آرمانی برای تحقق جامعه مدنی در ایران

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 5-18

علیرضا نظری؛ محمدمهدی فرقانی